Alles over stikstof

Het openbaar onderzoek rond de PAS is gestart. De Vlaamse regering is zich echter niet bewust van de loodzware impact van het ontwerp PAS. Boerenbond neemt als grootste landbouworganisatie haar verantwoordelijkheid op. We zullen via onze structuren verschillende bezwaren indienen en roepen iedereen op om dat ook te doen! Zo kan je met onze bezwarentool eenvoudig een gepersonaliseerd bezwaarschrift opmaken. We doen ook een warme en stevige oproep aan gemeentebesturen en sympathisanten om bezwaar in te dienen. Alle bezwaren zullen samen een oorverdovend signaal vormen aan onze politieke beleidsmakers, die dat niet zullen kunnen negeren. Door de kracht van het getal zal ons protest luid en krachtdadig klinken. Doe het nu! Alle info vind je hieronder.

Jouw persoonlijk bezwaarschrift kan je maken in nog geen 10 minuten. Doe het nu!

Als land- en tuinbouwer kan je zelf in het PAS-dossier het verschil maken door een bezwaarschrift in te dienen! Het openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS loopt tot en met 17 juni. Maak je bezwaar via de link onderaan en dien het in bij jouw gemeente. Vermeld altijd je naam en adres.

Al dan niet met hulp van een consulent kan je dus zelf aan de slag om een individueel bezwaarschrift op te maken met onze bezwarentool. 

De tool neemt je mee doorheen alle aspecten van het voorgestelde PAS-beleid en geeft per aspect een aantal voorzetten voor bezwaren die kunnen worden gebruikt. Daarnaast spoort de tool ook aan om eigen argumenten en de gevolgen voor jezelf en voor je bedrijf te formuleren.

Door je eigen verhaal te brengen geef je een gezicht aan alle ‘droge’ bezwaren en toon je wat de impact op mensen kan zijn. Zo zal de regering zich bewust moeten worden van de gevolgen van zaken die men in Brussel achter een bureau ineen bokst.

Deze tool is voor iedereen toegankelijk. Boerenbondleden melden zich best op voorhand aan. Hierdoor zullen een aantal zaken al ingevuld worden voor jou en kan je rekenen op bijkomende ondersteuning bij vragen.

Na het invullen van de tool krijg je het bezwaarschrift in een word-document gemaild. Daarna moet je dit document nog aan je gemeente bezorgen. Op de website van jouw gemeente vind je hoe je dat het best doet. Vaak kan dat ook per mail, sommigen gemeenten vragen nog om het document op te sturen. Dat hangt van gemeente tot gemeente af. De gemeenten verzamelen alle bezwaarschriften en bezorgen die dan aan de Vlaamse overheid. Doe het voor 17 juni, de einddatum van het openbaar onderzoek.

Het is ook van belang om de impactscore van jouw bedrijf te kennen. Deze impactscore geeft aan hoeveel de emissies van jouw bedrijf bedragen aan de stikstofdepositie op de gevoelige Europese natuur (SBZ-H gebieden). Je kan deze zelf berekenen via www.impactscore.omgeving.vlaanderen.be. Voor leden hebben we ook een instructiefilmpje ter beschikking dat je hier kan terugvinden.

 

Instructievideo bezwaarschrift indienen

Voor de toekomst van onze land- en tuinbouw in het Vlaanderen is het heel belangrijk om in het kader van PAS een bezwaarschrift in te dienen. Wat nu voorligt, is voor ons onaanvaardbaar. In deze video leggen we graag uit hoe je zo'n bezwaarschrift gemakkelijk kunt maken. Hierboven vind je de link om aan de slag te gaan.

Webinar Openbaar onderzoek PAS
webinar

Herbekijk via deze link het webinar Openbaar onderzoek PAS en info over het indienen van bezwaarschriten.

Hoe kan ik de PAS-impact op mijn bedrijf inschatten?

We gaan dieper in op de situatie van rode, (donker)oranje en groene bedrijven. Wat zijn piekbelasters? Wat zijn de generieke maatregelen? Voor welke activiteiten kan ik een vergunning aanvragen en waar moet ik mij aan houden? De situatie is nog anders in maatwerkgebieden en er komen extra maatregelen in het Turnhouts Vennengebied. Het PAS-ontwerp voorziet ook ingrijpende wijzigingen voor de nulbemesting en voor NER's. En ten slotte, voor welke bedrijven en welke sectoren wordt eventueel een opkoopregeling voorzien?

 

dyop
Steun onze boeren! Maak je bezwaarschrift in kader PAS via onze sympathisantentool

Willen we nog een sterke en toekomstgerichte land- en tuinbouw in Vlaanderen? JA! Zijn onze Vlaamse land- en tuinbouwers ondernemend? JA! Hebben ze recht op toekomst, bedrijfszekerheid én een werkbaar kader? JA! Vinden we dat het ontwerp-PAS onaanvaardbaar is? JA! Ook jij kunt als sympathisant een bezwaarschrift indienen via onze tool.

Stikstof voor dummies

Melk, tomaten, kipfilet of appels? Ze hebben één ding gemeen: stikstof. Stikstof is dan ook een essentiële bouwsteen van al ons voedsel (en van onszelf). “Hoe kan stikstof dan een probleem vormen?”, horen we je denken. We leggen het je uit!

dfd
antwoorden

Dat het stikstofdossier een grote impact heeft op onze sector, dat is duidelijk. Er verschijnt echter heel wat informatie die niet altijd helder is, omdat de feiten en cijfers waarop men baseert niet altijd duidelijk zijn. Wij geven daarom hiernaast in ons dossier PASklare antwoorden op actuele vragen over PAS (Programmatorische Aanpak Stikstof).

PASklare antwoorden

  • Is landbouw verantwoordelijk voor 78% van de stikstofdeposities? Het antwoord lees je hier.
  • Stegen de stikstofdeposities van landbouw sinds 2014? Het antwoord lees je hier.
  • Heeft NH3 een negatievere impact op de natuur dan NOx? Het antwoord lees je hier.
  • Waarom is het PAS-dossier nu zo actueel? Het antwoord lees je hier.
  • Wat heeft PAS met natuurbeleid te maken? Het antwoord lees je hier.
  • Hoe is het eigenlijk gesteld met de Europese natuur in Vlaanderen? Het antwoord lees je hier.
  • Hoe worden de emissies en neerslag van stikstof bepaald? Het antwoord lees je hier.
  • Welke inspanningen deed de landbouwsector? Het antwoord lees je hier.

 

job
Met doordacht stikstofbeleid vrijwaart de overheid 20.000 jobs

Het uitblijven van een beslissing rond het PAS maakt dat er niet alleen onzekerheid over de toekomst is op onze land- en tuinbouwbedrijven, maar ook op bedrijven in de hele Vlaamse agrovoedingsketen.

We namen daarom het initiatief om alle ketenpartners in de agrovoedingssector te verenigen rond een duidelijk signaal richting Vlaamse regering. Boerenbond samen met Groene Kring, Ferm voor agravrouwen, BCZ, BFA, ABS, Febev, Fevia, Fedagrim en Fenavian schreef een open brief. Daarin leggen we haarfijn uit wat de gevolgen voor de verschillende sectoren zijn.

Lees hier meer.