ELP-BEEF (Emission – Low – Protein – Beef)

ELp BEEf

Op 23 februari 2022 publiceerde de Vlaamse regering een conceptnota die een definitief kader voor de programmatische aanpak stikstof voorstelt. Het mag duidelijk zijn dat het PAS-akkoord ervoor zorgt dat onze landbouwers zeer moeilijke tijden te wachten staan.

15% tegen 2030

Specifiek voor de vleesveesector wordt er een emissiereductie verwacht van 15% tegen 2030. Maar vandaag is er slechts 1 erkende emissie-reducerende maatregel voor de vleesveesector, namelijk beweiden in combinatie met volledige leegstand van de stal. Deze maatregel is zeker niet voor alle vleesveehouders haalbaar. Er is dus de komende jaren nood aan breed implementeerbare en erkende technieken.

Niet op de PAS-lijst

Laag-eiwit voeding kan een effectieve en brongerichte maatregel zijn maar werd nog niet op de PAS-lijst opgenomen, toch werd het ammoniakreducerend effect reeds aangetoond. De hoofddoelstelling van dit project is dan ook de maatregel van laag eiwit voeding als een brongerichte, effectieve en controleerbare PAS-maatregel voor Vlaamse vleesveebedrijven erkend te krijgen als volwaardige reductie techniek, Incl. het uitwerken van een praktijkgericht borgingsysteem.

Hoe pakt het project dit aan?

Samen met 5 vleesveehouders onderzoekt deze operationele groep hoe er op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier onderbouwd bewijs kan aangeleverd worden voor de correctie toepassing van laag eiwit voeding op hun vleesvee bedrijf.

Projectinfo

Programma

Operaiotonele groepen 2023

Periode

1-1-2023 - 31-12-2024
elfpo