Aan de slag met het MAP-rekenprogramma

Boerenbond heeft een handig excel-programma uitgewerkt voor haar leden om een degelijk bemestingsplan op te maken.

focus, cijfers op maat van je bedrijf

Je inkomen kennen en het rendement van je bedrijf te verhogen?

Meldpunt wildschade

Om de schade door wild in beeld te brengen nodigen wij de telers uit om hun schadegevallen in te geven in een databank.

Online rekentool brengt rentabiliteit braadkippenhouderij in beel

Maak enkele simulaties om het beoogde rendement van je investering in braadkippen in kaart te brengen.

Rekentool Routeplanner Melkvee

Routeplanner Melkvee is een tool waarmee je strategische keuzes op je melkveebedrijf economisch kan onderbouwen.

Hulp op afstand bij focus

Via de tool TeamViewer kan een Boerenbondmedewerker je met Tiber verder helpen vanop afstand.

MAP-meetpunten raadplegen

Sinds de zomer van 1999 is het oppervlaktewatermeetnet van de VMM uitgebreid met voor de landbouw specifieke meetpunten.

Meldpunt veeprijzen

Om meer markttransparantie te creëren in de veehouderij nam Boerenbond het initiatief voor een ‘Meldpunt Veeprijzen’.

Rekenblad Fruitteeltsector voor opmaak dossier Rampenfonds

Voor de fruittelers werd een rekenblad ontwikkeld om vlot het totale schadebedrag te berekenen.

Nieuwe pachtcoëfficiënten

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de provinciale pachtprijzencommissies.

Rekenmodule GLB

Uit de voorstellen die de Europese Commissie bekendmaakte, blijkt dat het GLB er vanaf 2015 anders zal uitzien.