Kredietenrekenblad

Neem het kredietenrekenblad voor je en ga aan de slag.

De meeste land- en tuinbouwbedrijven hebben nood aan externe financiering. Deze financiering kan via kredieten op korte en/of lange termijn. Aangezien dit een belangrijke (kosten)post voor het bedrijf is, is optimalisatie van je bedrijfsfinanciering een must.

Via een kredietenrekenblad willen we land- en tuinbouwers zelf laten nagaan of hun financiële kredieten op de één of andere manier geoptimaliseerd kunnen en of ze een gesprek met de bank hierover moeten aangaan.

Deze tool – ontwikkeld in het kader van het Limburgs project LIONS – helpt je hiermee al een stap vooruit.