Menu

Actualiteit

Persbericht

Vandaag werden we via de pers geconfronteerd met schokkende beelden die in het slachthuis van Tielt gedraaid werden...
Artikel, Alle regio's, Akkerbouw...
Bandenproducenten zijn voortdurend op zoek naar nieuwe technieken om de bodem zo veel mogelijk te ontlasten.
Artikel, Alle regio's, Akkerbouw...
Besteed voldoende aandacht aan de teeltvoorbereiding. In het voorjaar wordt de basis gelegd van een geslaagde maïsteelt.
Artikel, Limburg, Akkerbouw...
Tiense Suiker zal weldra aan elke planter het door beide partijen goedgekeurde IPA opsturen.
Artikel, Alle regio's, Pluimvee...
Europa trok de exportvergunning in van vier Braziliaanse vleesbedrijven die vlees leveren voor de EU-markt.
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
In elke provincie organiseert Boerenbond een infovergadering om de betrokken oranje en rode bedrijven te informeren.
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Landbouwers met een hoevewinkel kunnen met vragen rond het ontwikkelen en verwerken van producten terecht bij ILVO.
Onderwerp, Management...

Wat moet je weten over de verzamelaanvraag?

In dit onderwerp kom je alles te weten over de verzamelaanvraag. Die moet uiterlijk op 21 april middernacht binnen zijn.
Artikel, Alle regio's, Pluimvee...
Op professionele pluimveebedrijven wordt de afschermplicht voorlopig nog wel behouden.
Artikel, Alle regio's, Melkvee...
Het KB over de bestrijding van IBR bij runderen bevat een stappenplan dat vooral een impact heeft op I2-bedrijven.
Artikel, Antwerpen, Akkerbouw...
De beschermende maatregelen die destijds uitgevaardigd werden voor de betrokken zone, zijn nog altijd van toepassing.
Artikel, Alle regio's, Pluimvee...
Er is meer vraag naar pluimveevlees en de export doet het gaandeweg wat beter, mede dankzij de lagere euro.