Menu

Actualiteit

Opinie

Sonja De Becker: "De bereidheid tot samenwerking in een aantal acties van het Actieplan Fruit is nihil gebleken."
Artikel, Alle regio's, Varkens...
Omdat de moeilijke situatie aanhoudt, heeft de sectorvakgroep Varkens een maatregelenpakket uitgewerkt.
Artikel, West-Vlaanderen, Akkerbouw...
Komend weekend wordt de AGF-branche verwacht in Kortrijk Xpo voor de tweejaarlijkse beurs Interpom|Primeurs.
Artikel, Alle regio's, Varkens...
De sectorvakgroep had eind vorige week een overleg met minister Schauvliege en vleesfederatie Febev.
Artikel, Melkvee...
Welke maatregelen kan je nemen om de externe bioveiligheid op je varkens-, pluimvee- of melkveebedrijf te verbeteren?
Artikel, Akkerbouw...
De warme zomer blijft nazinderen. De samenstelling van het winterrantsoen voor het melkvee vormt een nieuwe uitdaging.
Artikel, West-Vlaanderen, Akkerbouw...
Het centrale thema dit jaar is ‘Gezond-Tijd’.
Onderwerp, Ruimtelijke ordening

Ruilverkaveling Gooik

Ruilverkaveling Gooik werd in 2008 opgestart. Boerenbond volgt het project op de voet.
Artikel, Melkvee...
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besteedt deze week speciale aandacht aan een goed gebruik van antibiotica.

Opinie

"De economische gevolgen van de Afrikaanse varkenspest wegen dag na dag zwaarder door op onze varkensbedrijven."

Persbericht

Met 122 inzendingen bewijst deze editie opnieuw dat land- en tuinbouwers heel wat goede ideeën hebben.
Artikel, Melkvee...
Wat moet er gebeuren met het overtallige grasland? Er is geen eenduidig antwoord, maar er zijn alternatieven voor gras.