Actie natuurherstelwet
01 jun

Europese boeren verwijzen natuurherstelwet terug naar tekentafel

Boerenbond en Copa-Cogeca hielden een actie voor het Europees Parlement om met een gezamenlijke en luide stem de ...
water
01 jun

Inrichtingswerken in de Maatjes

Eind 2021 werd de ecohydrologische studie i.f.v. de doelstellingen binnen het vogelrichtlijngebied BE2101437 afgerond.
boomkruin
01 jun

Kandidatuur Landschapspark Pajottenland niet ingediend

Bij gebrek aan een lokaal draagvlak werd beslist om de kandidatuur Boerenlandschap Pajottenland niet in te dienen.
Stemmig boeren
01 jun

175 vijfdejaarsstudenten ontdekken Tongerse landbouw

Op vrijdag 26 mei organiseerde de landbouwraad en de bedrijfsgilde van Tongeren een ‘STEMmig Boeren Dag’.
wolf
01 jun

Infomarkt over de wolf in Oudsbergen

Omdat er nog heel wat vragen bestaan over de aanwezigheid van de wolf organiseert het ANB een infomarkt over de wolf.
vogels
01 jun

Compensatiesteun voor nestbescherming

Als landbouwer kan je via ANB een financiële compensatie kan krijgen voor de bescherming van broedvogels op je perceel.
ddf
01 jun

Varkens voederen zonder soja

Sojaschroot, restant van de productie van sojaolie uit sojabonen, is een belangrijke eiwitbron in Europees veevoeder.
Afval
01 jun

Inzameling van medisch landbouwafval

Veehouders voeren enkele diergeneeskundige handelingen zelf uit. Het afval wordt beschouwd als medisch afval.
melk yoghurt
01 jun

Ook bij jongeren is zuivel springlevend

Naar aanleiding van Wereldmelkdag peilde VLAM naar het zuivelverbruik bij 2000 Belgen.
Actie
31 mei

Boerenbond en Copa-Cogeca voeren actie tegen EU-natuurherstelwet

Vandaag voert Boerenbond samen met Copa-Cogeca, de Europese landbouworganisatie, actie.
jongerencongres
31 mei

“Discussie over het nut van veeteelt kan je nooit verliezen”

Over welke en hoeveel veeteelt er nodig is kan je discussiëren, maar veeteelt is absoluut nodig voor de ...
Wolf
Members only
31 mei

Info omwille van de waarnemingen van een wolf

Info omwille van de waarnemingen van een wolf in West- en Oost-Vlaanderen