Menu

Actualiteit

Artikel, Alle regio's, Melkvee...
Het gaat om de crisismaatregel 'Vermindering van de melkproductie' en de uitbetaling van het saldo zoogkoeienpremie.
Artikel, Alle regio's, Fruitteelt...
Onze leden-fruittelers schatten dat 78% van de appelen, 82% van de kersen en 63% van de peren getroffen is.
Artikel, Alle regio's, Akkerbouw...
Lees hier de meest recente marktcommentaren.
Artikel, Vlaams-Brabant, Alle sectoren...
Voor hulp bij het samenstellen van je dossier en bij vragen kan je zoals steeds bij Boerenbond terecht.
Artikel, Alle regio's, Melkvee...
Het overleg werd ingegeven door de kritiek op een aantal beslissingen van Milcobel in de voorbije periode.
Artikel, Alle regio's, Pluimvee...
Belplume ondertekende een convenant met de overheid over het antibioticagebruik in de veehouderij.
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
In elke provincie organiseert Boerenbond een infovergadering om de betrokken oranje en rode bedrijven te informeren.
Boer in de kijker
De familie Timmerman zag de geleidelijke uitbouw van een pakstation als een goede verbredingsactiviteit.
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Rusland en de Europese Unie zijn nochtans gedoemd tot samenwerking, al is het omdat ze buren zijn.
Artikel, Alle regio's, Melkvee...
Veehouders die een foutieve berekening ontvingen, zullen volgende week een correctie ontvangen.

Persbericht

Boerenbond vraagt Europa de wetgeving te herbekijken zodat vrije-uitloopeieren hun status code 1 kunnen behouden.
Artikel, Alle regio's, Vleesvee...
Minister Borsus erkent de moeilijke situatie in de vleesveesector en beaamt dat actie nodig is.