Menu

Actualiteit

Artikel, Alle regio's, Akkerbouw...
De Europese Commisie versoepelde de voorwaarden waaraan groenbedekkers voor EAG moeten voldoen.
Artikel, Alle regio's, Akkerbouw...
Check het Mestbankloket om te zien welke percelen de Mestbank selecteerde voor de nitraatresiducampagne.
Artikel, Alle regio's, Varkens...
Het gaat om drie kadavers die in de buurt van de eerdere besmettingen werden aangetroffen.
Onderwerp, Dierlijke productie

Alles over de Afrikaanse varkenspest

In dit onderwerp bundelen we alle informatie over de Afrikaanse varkenspest in België.
Artikel, Limburg, Varkens...
Door de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in Luxemburg nemen 3 bedrijven zondag niet deel.
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Nu zondag ben je welkom op 45 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen. Kom jij ook langs?
Artikel, Alle regio's, Varkens...
Het FAVV bevestigt dat Afrikaanse varkenspest werd gevonden bij twee everzwijnen in Etalle, bij Aarlen.
Artikel, Vlaams-Brabant, Akkerbouw...
Bloemenranden zijn niet enkel mooi. Ze kunnen ook bijdragen aan de gezondheid van onze gewassen.
Artikel, Alle regio's, Melkvee...
Voor de sectorvakgroep Melkvee moet een melkveehouder vrijwillig ervoor kunnen kiezen om al dan niet te beweiden.
Artikel, Alle regio's, Varkens...
Met drie flyers wil het FAVV de sector, de jagers en het brede publiek wijzen op het gevaar van varkenspest.

Opinie

“Op de Dag van de Landbouw brengen we een positief en realistisch verhaal van de boerenstiel in Vlaanderen.”
Artikel, Akkerbouw...
Departement Landbouw en Visserij wil nagaan of de randvoorwaarde erosie voldoende flexibiliteit biedt.