Menu

Actualiteit

Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Boeren krijgen de mogelijkheid hun betalingen van sociale bijdragen snel aan te passen aan hun economische realiteit.
Boer in de kijker
Wout en Benedikte Desmyter-Coutigny telen hop en doen mee aan de publiekscampagne 'Schoon Boeren' in West-Vlaanderen.

Persbericht

Sonja De Becker pleitte bij minister Schauvliege voor een meersporenbeleid inzake waterbeheer.
Artikel, Alle regio's, Akkerbouw...
De proefvelden bij de familie Roosens in Nieuwenhove konden al voor de vierde keer bezocht worden.
Artikel, Alle regio's, Melkvee...
Vanaf welke melkprijs of melkproductie stijgt je arbeidsinkomen boven nul? We zoeken het uit.
Artikel, Alle regio's, Akkerbouw...
Deze week vergaderde het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik voor de 1000ste keer.

Opinie

"Enkel een combinatie van maatregelen zal onze Vlaamse land- en tuinbouw weerbaarder kunnen maken tegen weersextremen."
Artikel, Alle regio's, Akkerbouw...
Percelen op storende onderlagen worden plots noodrijp. We bespreken de situatie in meerdere gewassen.
Artikel, Alle regio's, Akkerbouw...
De processen-verbaal van de eerste schadevaststellingen moeten ten laatste op 14 juli zijn ingediend.
Onderwerp, Management...

Droogte en droogteschade

In dit onderwerp verzamelen we alle informatie over de uitzonderlijke droogte.

Persbericht

De gevolgen van de extreme droogte worden dag na dag duidelijker in de hele land- en tuinbouwsector.
Onderwerp, Management...

Onteigening, wat is dat eigenlijk?

Strikt genomen komt het meestal niet zover om te kunnen spreken van een echte onteigening.