Menu

Actualiteit

Artikel, Alle regio's, Groenteteelt...
Met het ‘splinterverse’ kookboek Winterkost Spécial blaast KVLV wintergroenten nieuw leven in.
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Een studiedag op het ILVO trachtte antwoord te geven op de vraag hoe de klimaatverandering de landbouw zal beïnvloeden.
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Op 10 februari werd een eerste fase van Vlareme, waarbij 'me' staat voor mest, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Artikel, Limburg, Akkerbouw...
De observatoren van de landbouwministers stelden vast dat er geen akkoord bereikt kon worden over de vier voorwaarden.
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
De Vlaamse regering heeft het voorstel van minister Schauvliege goedgekeurd. Op 1 juli moet het in werking treden.
Artikel, Alle regio's, Pluimvee...
In het Vlaams-Brabantse Oud-Heverlee is dinsdag het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij een wilde zwaan.
Artikel, Alle regio's, Akkerbouw...
VLM ontwikkelde een tool die je vertelt wanneer je op jouw bedrijf mest mag uitrijden.
Artikel, Alle regio's, Fruitteelt...
Minister Borsus en zijn Braziliaanse collega bereikten een akkoord over de opening van de Braziliaanse markt.
Artikel, Alle regio's, Melkvee...
In het Franse Estourmel, op 40 km van de grens met de provincie Henegouwen, is blauwtong serotype 8 vastgesteld.

Persbericht

Vrijdag werd het slotdocument ondertekend van de rondetafelconferentie inzake fraudepreventie voor de groene sectoren.

Persbericht

Het is de bedoeling dat het flankerend beleid voor deze bedrijven in werking treedt op 1 juli.
Artikel, Alle regio's, Alle sectoren...
Volgens Louise Fresco vormt voedsel de basis van onze beschaving en moeten we dat weer centraal stellen.