Menu

Actualiteit

Filteren

Meer filters
Meer filters

Meest gelezen

De deadline voor de btw-klantenlisting is uitgesteld tot 30 april. Vergeet deze aangifte niet te doen.
Net voor de veldwerkzaamheden opnieuw beginnen moet een hele lijst administratieve zaken in orde gebracht worden.
In Vlaanderen en Nederland vonden huiszoekingen plaats in kader van een grootschalig onderzoek rond mestfraude.

Opvallend

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.
Van 27 februari tot en met 7 maart loopt de 34ste ‘Week van de Vrijwilliger’.
Familie Cerpentier engageert zich ook buiten het bedrijf.

Recente artikels

In Limburg zijn er in 2020 maar enkele tientallen everzwijnen meer geschoten dan in 2019.
De grasbufferstroken moeten voorkomen dat onder meer sediment en nutriënten afstromen van het veld naar waterlopen.
De Vlaamse minister van Omgeving keurde de hernieuwing van het strategisch project Getestreek goed.
Elke week bespreken we de marktprijzen uit verschillende sectoren. Deze week bespreken we varkens en zuivel.
Eind vorig jaar stuurde Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker de Vlaamse regering een open brief.
Eind 2020 keurde de Europese Commissie in het Europees Horizon 2020 programma het Cropdiva project goed.