landbouw en klimaat

Landbouw en klimaat

Onze land- en tuinbouwsector levert met resultaat grote klimaatinspanningen, die gestoeld zijn op innovatie, onderzoek...

njnj

MAP

Europa merkte begin de jaren 80 voor het eerst op dat de kwaliteit van het grondwater achteruitging. Om...

illustratie

Alles over stikstof

Het openbaar onderzoek rond de PAS werd afgerond. De Vlaamse regering is zich echter niet bewust van de loodzware impact...

Vlag Europa

De impact van Europa

Boerenbond is ook heel erg actief op Europees niveau.

dfd

Maatwerkbedrijven

Bots je tegen je grenzen op het vlak van arbeid of wil je een maatschappelijke dimensie geven aan je bedrijfsvoering...

k,

Implementatie van het Vlaams GLB Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat op 1 januari 2023 van start. Vlaanderen maakt hiervoor een Vlaams...

energie - windmolen

Energie

De gas- en energieprijzen swingen de pan uit. De effecten hiervan zijn ook in onze sector voelbaar.

gbg

50 jaar vakgroepwerking

In 2022 is het vijftig jaar geleden dat met vakgroepen werd gestart binnen Boerenbond. Dat kaderde in de...

gbg

Natuurherstelwet

Het voorstel van natuurherstelwet werd reeds in 2020 aangekondigd in de Europese biodiversiteitsstrategie als onderdeel...

dfd

Droogte

De hoge temperaturen zorgen voor heel wat problemen in de land- en tuinbouw. Niet alleen voor verschillende teelten...

dfd

Robuust ondernemen

Ondernemen in land- en tuinbouw is uitdagender dan ooit. Regelgeving, veranderend klimaat en maatschappelijke...

iiuui

Verkeersveiligheid op landelijke wegen

Boerenbond zet in op het verhogen van het wederzijds respect tussen de tractorbestuurders en de andere weggebruikers...