Het maatregelenpakket uitgelegd

Dankzij de landbouwprotesten zetten zowel de Vlaamse, federale als Europese beleidsmakers belangrijke stappen naar een werkbaar landbouwbeleid. We gaan elke week dieper in op een van de nieuwe maatregelen en wat ze in de praktijk zullen betekenen.