Boerenbond neemt deel aan verschillende innovatieve projecten die nieuwe kansen, technieken en verdienmodellen creëren en op zoek gaan naar haalbare oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.
 

Inspiratiebron

Boerenbond gebruikt deze projecten als inspiratiebron voor een toekomstgerichte belangenbehartiging, vorming en advisering van onze leden. Onze projecten maken zo écht een verschil in het leven en het werk van onze land- en tuinbouwers!

Overzicht van alle projecten

Neem hieronder een kijkje bij onze vele projecten. Je kan gericht zoeken op specifieke thema’s en sectoren. Zo vind je zeker een project dat jou interesseert!

Vlaamse eiwitboeren

Vlaamse eiwitboeren

Stimuleren van samenwerkingsverbanden in de productie van lokale eiwitrijke gewassen voor humane consumptie.
DIVERSI-PEUL

DIVERSI-PEUL

Het opbouwen van kennis over en afzetmogelijkheden voor peulvruchten, door verwerking in hoeveslagerijen.
Legendary

LEGENDARY

Kant-en-klare indicatoren die boeren en adviseurs in staat stellen de voordelen van peulvruchtenteelt te evalueren.
Get Wasted

Get Wasted

Voedselverspilling tegengaan door actoren in de keten te verbinden met een digitale marktplaats voor overschotten.
RE-Greenhouse afbeelding

RE-Greenhouse

Het versnellen van de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie in de glastuinbouw.
Beweiding

GePAST beweiden

Economische en praktische haalbaarheid van beweiden als PAS-maatregel in kaart brengen.
geit

Zeogoat

Het onderzoeken van het potentieel van zeoliet in ammoniakreductie bij melkgeiten.
cv

VoederPAS

Het ontwikkelen van een nieuwe borgingstool die melkveehouders helpt bewijzen dat laag-eiwit voer gegeven wordt.
Boerennatuur

Samen voor meer boerennatuur

Vergroten van het draagvlak van natuur en landbouw.
projectlogo CSA

Climate Smart Advisors

Verbeteren van de rol van landbouwadviseurs en adviesdiensten.
Project RAMBO

RAMBO-VAR

RAMBO staat voor Reductie van AMmoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen.
beeld SF en FP project

Smart farming en food processing

Nieuwe teelten stimuleren met behulp van technologie en samenwerking.