Boerenbond neemt deel aan verschillende innovatieve projecten die nieuwe kansen, technieken en verdienmodellen creëren en op zoek gaan naar haalbare oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.
 

Inspiratiebron

Boerenbond gebruikt deze projecten als inspiratiebron voor een toekomstgerichte belangenbehartiging, vorming en advisering van onze leden. Onze projecten maken zo écht een verschil in het leven en het werk van onze land- en tuinbouwers!

Overzicht van alle projecten

Neem hieronder een kijkje bij onze vele projecten. Je kan gericht zoeken op specifieke thema’s en sectoren. Zo vind je zeker een project dat jou interesseert!

welbevinden

Farmwell

FARMWELL is een thematisch netwerk van Horizon 2020.
Carbon Farming

Carbon Farming

Carbon Farming bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems en bodemkwaliteit te verbeteren
voedsellandschap

Voedsellandschap: verkenning en participatietraject

Boerenbond wil nagaan of, en hoe er op landbouwgrond meer kan gebeuren dan enkel voedselproductie.
Biggen

EU PiG

De focus van EU PiG ligt op het connecteren van Europese varkensproducenten
seloco

SELOCO

SELOCO LIFE zet een eerste stap richting een duurzame oplossing voor de verwerking van serreloof.
koe

Happy CliMi

Hoe kun je ervoor zorgen dat runderen minder methaan produceren tijdens hun verteringsproces?
melkvee

Resilience For Dairy | R4D

R4D wil de uitwisseling tussen melkveehouders, onderzoekers en relevante actoren uit de zuivelsector verbeteren.
insecten eten

Valusect

ValuSect verbetert de innovatieprestaties van bedrijven.
selova

SELOVA

SELOVA zet een eerste stap richting een duurzame oplossing voor de verwerking van serreloof.
fabfarm

FABulous Farmers

Door het gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (= FAB) aan te moedigen willen we de landbouwers ondersteunen.
klimaat

Klimrek

ILVO, Boerenbond en VITO werken 4 jaar lang samen aan klimaatscans.
zonne-energie boerderij

ICaRE4Farms

Het project ICaRE4Farms wil het gebruik van thermische zonne-energie in de landbouw in Noord-West-Europa stimuleren.