Ketenbreed initiatief voor plantaardig eiwit uit Vlaamse koude serres (KIPEi)

Veel Vlaamse telers zijn vragende partij voor alternatieve en economisch rendabele zomerteelten onder glas. Dit is zeker het geval in de slateelt, een van de belangrijkste teelten in onze koude serres. Omwille van de fusarium druk in de zomermaanden stoppen veel slatelers met kropsla telen in die periode.

Peulvruchten als alternatief?

De teelt van peulvruchten kan een interessante piste zijn om deze leegstand in de zomermaanden op te vangen. Er is steeds meer vraag naar lokaal geteelde peulvruchten en bovendien draagt de productie van lokale plantaardige eiwitten bij aan de Vlaamse eiwitstrategie. En misschien kan een beschutte teelt een oplossing bieden voor bepaalde knelpunten bij de teelt in open lucht.

Teelttechnisch & economisch haalbaar?

Deze operationele groep wilt nagaan of de teelt van:

  • Edamame,
  • kikkererwt,
  • rode nierbonen,
  • Borlottibonen,...

teelttechnisch mogelijk en economisch interessant zijn in een serre.

Wat wil dit project realiseren?

Met de partners PCG en ILVO zal Boerenbond, samen met een aantal telers, met die minder gekende plantaardige eiwitten ervaring opdoen. En dit op vlak van: 

  • Teeltinstructies: Er zal een teelthandleiding worden opgemaakt zodat toekomstige producenten hier vlotter mee aan de slag kunnen.
  • Mechanisatie: Omdat handenarbeid een knelpunt kan worden als deze teeltwijze moet opgeschaald worden zullen ook mechanisatiebehoeften en geschikte oogstmachines worden geïnventariseerd.
  • Juiste prijs: Om een faire prijs te kunnen onderhandelen zal een kostprijsberekening van de teelt in een serre voor lokale afzet worden berekend.
  • Afzetmarkt: Om een nieuw verdienmodel te kunnen uitwerken zullen diverse vormen van afzet worden bekeken. Het marktpotentieel in Vlaanderen is er wel degelijk. Nu moet onderzocht worden of aan afnamehoeveelheden, prijs en productievereisten kan voldoen worden in de Vlaamse serres.
dff

Waarom is dit project interessant voor landbouwers?

  • Mogelijks nieuw verdienmodel: Mocht blijken dat teelttechnisch deze plantaardige eiwitten mogelijk zijn in (koude) serres in de zomermaanden biedt dit enorme mogelijkheden voor Vlaamse serristen om een nieuw verdienmodel uit te bouwen.
  • Markten & afzet: Daarenboven kunnen we leren van lokale markten en afzet. Als dit lukt voor nieuwe teelten zoals Edamame zijn er misschien ook meer mogelijkheden voor de traditionelere teelten. De kostprijsberekeningsmodule zal ook ruimer kunnen gebruikt worden.

Projectinfo

Programma

EIP - Operationele Groep

Periode

1/1/2022-31/12/2023