Samen op de weg in de Westhoek

De Westhoek is een echte plattelandsregio waar landbouw al eeuwenlang een belangrijke rol speelt. Dit weerspiegelt zich meteen in het vele landbouwverkeer dat onder andere in het voorjaar en het oogstseizoen op de weg is. Daarbij komt dat recreatie sterk is toegenomen en functioneel verkeer zoals 'veilig naar school' een belangrijk item geworden is. Dit maakt dat landbouwwegen niet langer enkel functioneel zijn voor land- en tuinbouwers maar multifunctioneel zijn geworden. Met dit project willen we ons richten op 2 doelgroepen:

  1. De bestuurders van landbouwvoertuigen (landbouwers, loonwerkers) via infosessies
  2. De zwakke weggebruikers op het platteland (schoolkinderen, senioren, plattelandsbewoners) via didactisch materiaal (diverse boxen) en/of boerderijbezoeken.

Wij willen met dit project wederzijds respect en bewustwording bekomen tussen de verschillende gebruikers van rurale wegen. Dit zou ook na het project blijvend in de aandacht moeten behouden worden. Wij willen mensen laten kennis maken met deze specifieke aspecten van de landbouw. De kennis die we vergaren kan achteraf uitgeplooid worden naar andere gemeentes en regio͛s in West-Vlaanderen.

Doelstellingen van het project:

De Westhoek is een echte plattelandsregio waar landbouw al eeuwenlang een belangrijke rol speelt. Dit weerspiegelt zich meteen in het vele landbouwverkeer dat onder andere in het voorjaar en het oogstseizoen op de weg is. Daarbij komt dat recreatie sterk is toegenomen en functioneel verkeer zoals 'veilig naar school' een belangrijk item geworden is.

Multifunctioneel

Dit maakt dat landbouwwegen niet langer enkel functioneel zijn voor land- en tuinbouwers maar multifunctioneel zijn geworden. De primaire gebruikers hebben deze lokale wegen nodig om hun bestemming te bereiken gelegen langs die weg: de eigen woning, een akker of weiland.

(Niet) gemotoriseerd verkeer

Gemotoriseerd verkeer van voertuigen verbonden aan land- en tuinbouw is hier ook eigenlijk gebruik. Het spreekt voor zich dat deze gewenste gebruikers respectvol moeten omgaan met deze wegen en de onmiddellijke omgeving.

Niet gemotoriseerd verkeer zoals voetgangers en fietsers worden beschouwd als secundaire gebruikers van plattelandswegen. Daarbij merken we dat de plattelandsbewoners of -recreanten niet meer vertrouwd zijn met moderne landbouwmachines die door de jaren heen ook groter geworden zijn.

Beide groepen maken gebruik van de smalle landbouwwegen waardoor gevaar en conflicten nooit ver weg zijn.

Bezorgdheid over de verkeersveiligheid

Het idee voor dit project groeide dan ook vanuit een bezorgdheid over de verkeersveiligheid.

  • Bezorgde landbouwsters merkten op dat er steeds vaker ongevallen met landbouwvoertuigen voorkwamen. Als er zwakke weggebruikers betrokken zijn bij dergelijke ongevallen, dan verhoogt ook de kans op zware verwondingen.
  • Tegelijk stelde men vast dat er vaak onbegrip bestaat tussen de verschillende doelgroepen. Begrip van en voor alle gebruikers is een must om de verkeersveiligheid te maximaliseren.

Daar wil dit project op inspelen. Dit project stelt zich als doel om de multifunctionaliteit van de landbouwwegen (zie boven) in een plattelandsgemeente en de daarbij horende gevaren onder de aandacht te brengen.

Sensibiliseren

Op die manier sensibiliseren we de gebruikers voor een veilig gebruik. We willen met dit project een mentaliteitswijziging realiseren bij de verschillende groepen.

  • Recreanten en leerlingen mogen er niet zomaar vanuit gaan dat ze gezien worden door de landbouwers.
  • De landbouwers mogen er op hun beurt niet vanuit gaan dat fietsers en voetgangers per definitie opzij (moeten) gaan.

Wederzijds begrip is de sleutel tot veilig multifunctioneel gebruik van plattelandswegen. Via educatieve beleving willen we hier rond sensibiliseren.

Projectinfo

Programma

Leader

Periode

1/01/2020-30/06/2022
leader west vlaanderen