Verkeersveiligheid op landelijke wegen

Boerenbond zet in op het verhogen van het wederzijds respect tussen de tractorbestuurders en de andere weggebruikers, meer specifiek: fietsers en voetgangers.

Yves Lampaert geeft 8 tips:

1. Kruisen van een tractor in groep

Het is aangeraden om bij het kruisen van een tractor (of gelijk welk voertuig eigenlijk) altijd allemaal één kant van de weg te kiezen. Op die manier moet de tractor de veiligheid maar aan één zijde garanderen en kan hij voldoende uitwijken aan de andere kant.

2. Vooruitsteek

Meer en meer dragen tractoren ook machines in de hefinrichting vooraan aan de tractor. Dit maakt het werk efficiënter, is beter voor het milieu én de bodem. Een nadeel is wel dat de machines ver uitsteken voor de chauffeur.

 Als zo’n tractor op de baan komt, zien de potentiële tegenliggers eerder de machine dan de chauffeur. Hou er rekening mee dat de chauffeur jou niet kan zien. Wacht dan ook met passeren tot je oogcontact hebt met de bestuurder.

3. Uitzwenken van machines

Machines kunnen ook achteraan ver uitsteken, denken we bijvoorbeeld aan een lange ploeg. Zolang de tractoren rechtdoor rijden, schuilt hierin weinig gevaar. Zodra echter de tractor een bocht neemt, kunnen deze machines heel ver uitzwenken en andere (zwakke)weggebruikers verrassen. Hou daarom altijd heel goed de richtingaanwijzers van de trekker in de gaten en schat de gevaren goed in bij het passeren van een tractor die ergens wil indraaien.

4. Stayeren

Stayeren is een fenomeen dat alsmaar vaker voorkomt. Omdat tractoren niet vlug rijden, is het voor fietsers soms verleidelijk om vlak na een tractor met werktuig te rijden zodat ze genieten van het aanzuigeffect. In sommige gevallen grijpen fietsers bijvoorbeeld een werktuig, zoals een kar, ook vast om zich te laten meetrekken. Uiteraard is dit verboden, maar het kan ook extreem gevaarlijk zijn als het voertuig remt of een ander manoeuvre uitvoert.

5. Wederzijds respect

Landbouwers gebruiken de landelijke wegen om hun velden te bereiken, zwakke weggebruikers gebruiken dezelfde wegen om aan recreatie te doen of om in een aangename omgeving naar hun werk te fietsen. 

De (landelijke) wegen zijn vaak smal en dus kan het potentieel wel eens tot conflicten of gevaarlijke situaties komen. We zijn ervan overtuigd dat met wederzijds respect deze situaties vermeden kunnen worden. Tractoren zijn niet zo wendbaar als auto’s. Door hun gewicht komt er bij het remmen ook veel energie vrij! Het is voor de tractor dan ook een hele inspanning om tot stilstand te komen om vervolgens opnieuw op te trekken.

6. Getrokken machines of karren

Net zoals bij vrachtwagen (of auto’s) worden tractoren vaak uitgerust met getrokken machines of karren. Bij het afslaan van een trekken hebben die karren dan ook de neiging om de binnenbocht te nemen. Laat u hierdoor niet verrassen! Anders dan andere voertuigen nemen tractoren soms een afslag waar andere weggebruikers het niet verwachten. Dit bijvoorbeeld bij het oprijden van percelen. Wees dus bij tractoren extra alert, ze maken soms manoeuvres waar andere voertuigen dat nooit doen.

7. Dode hoek

Tractoren hebben een heel beperkte dode hoek. Tractorbestuurders zitten vrij hoog en centraal en hebben dus een heel goed overzicht. Let wel op met oogstmachines : deze hebben soms een dode hoek vlak voor zich (zie foto hakselaar campagne westhoek.). Oogcontact maken met de bestuurder is cruciaal om uit te sluiten dat je je buiten het gezichtsveld van de chauffeur bevindt.

8. Eigen veiligheid

Als zwakke weggebruiker moeten we ook werken aan de eigen veiligheid! Het is een cliché, maar wees altijd goed verlicht. Een fluohesjes doet daarbij wonderen. Daarnaast is het erg belangrijk om attent te zijn in het verkeer, dat kan volgens mij niet met muziek in de oren. Op die manier mis je heel wat omgevingsgeluid die je kan waarschuwen op aankomend gevaar, zoals een tractor.

Minder ongevallen

Zowel tractorbestuurders als recreanten maken intensief gebruik van landelijke wegen. Door deze doelgroepen dichter bij elkaar te brengen, hopen we het risico op ongevallen verder te verminderen. 

De bedoeling is dat de leden van Boerenbond de verkeersgevaren beter kunnen inschatten en zich beter kunnen verplaatsen in de situatie van recreanten die in contact komen met landbouwverkeer. Aan de andere kant hopen we ook de recreanten te kunnen beïnvloeden om de gevaren van tractoren beter in te schatten en meer begrip op te wekken voor het landbouwverkeer om zo conflicten en gevaren te voorkomen.

Sensibiliseringsacties

Bij de start van het zomer- en oogstseizoen gaat extra aandacht uit naar verkeersveiligheid op het platteland. Daarom lanceerde Boerenbond een nieuwe sensibiliseringscampagne, gericht naar bestuurders van landbouwvoertuigen en kwetsbare weggebruikers die in contact komen met landbouwverkeer, namelijk voetgangers en fietsers. 

Boerenbond zal alvast werk maken van sensibiliseringsacties naar haar eigen achterban, de bestuurders van landbouwvoertuigen. Enkele speerpunten zijn: snelheid in dorpskernen, omvang van machines, dubbel gebruik van verkavelings- en veldwegen, modder op de weg en gsm-gebruik achter het stuur. 

dfd

Bron: Kijk Uit - VRT

ledenvoordeel headset

Ledenvoordeel

Bellen achter het stuur, het is een zonde waar veel bestuurders zich wel eens aan vergrijpen. Dat is niet anders voor chauffeurs van tractoren.

Ben je lid van Boerenbond dan kan je nu een Jabra-headset kopen aan ledenprijs (73,29 euro in plaats van 129 euro excl. btw).