Dit project heeft als hoofddoel het potentieel van gezuiverd huishoudelijk afvalwater als alternatieve waterbron voor irrigatie van vollegrondsgroenten te onderzoeken, rekening houdend met voedselveiligheid en economische haalbaarheid.

water

Wat wil dit project realiseren?

 

  1. Is er sprake van ‘'natuurlijke’ desinfectie of aangroei bij stockage van gezuiverd huishoudelijk afvalwater? En wat is de microbiële samenstelling van dit type water?
  2. Wat is de overlevingstermijn van pathogenen op bloemkool, spinazie en groene selder na irrigatie met gezuiverd huishoudelijk afvalwater?
  3. Hoe kan het gezuiverd huishoudelijk afvalwater kostenefficiënt van bij een wateraanbieder tot op het perceel gebracht worden met ondergrondse leidingen?
  4. En hoe kan het gemeenschappelijk uitbaten van een waterverdeelsysteem financieel en juridisch omkaderd worden?
Kennisdeling 

De opgedane kennis zullen we delen met de hele sector. Zo krijg je als landbouwer de kans om een aantal workshops rond dit thema te volgen. 

Dimensioneer een irrigatienetwerk met IRROtool

Deze tool laat toe om een eerste inschatting te maken van de eigenschappen van een irrigatienetwerk (leidingen en pompen). Je hoeft zeker geen expert te zijn om de tool in te vullen. Invullen kan met gemakkelijk te verkrijgen gegevens. Opgelet: de tool maakt geen kostprijs berekening. Die kan je aan de hand van het initieel ontwerp wel gefundeerd laten schatten.

De tool maakt dus een inschatting van de diameters van alle leidingen en de minimale pompeisen. En dit voor eender welke lay-out van netwerk.

Bekijk onderaan de demo van de tool.

Wil je graag aan de slag met de tool?
Vraag de tool gratis aan via: https://www.flandersfood.com/nl/irrotool.
De handleiding in het Nederlands wordt meegestuurd.

De IRROtool werd ontwikkeld binnen het Irricoli project.

Projectinfo

Programma

LA-traject

Periode

1/2/2022-1/2/2024

Een project van:

AIO