EFUA - European Forum for Urban Agriculture

Het European Forum on Urban Agriculture (EFUA) is een 4-jarig project dat wordt gefinancierd in het kader van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het project loopt van 2020-2024.

De doelstellingen van EFUA zijn om het potentieel van stadslandbouw te ontsluiten:

  • door betere netwerken,
  • betere kennis,
  • betere implementatie
  • en beter beleid in het veld.

Door een Forum voor stadslandbouw op te richten, wil het nieuwe niveaus van betrokkenheid van belanghebbenden ontwikkelen om de besluitvorming te informeren en stadslandbouw te mainstreamen in Europees, regionaal en lokaal beleid.

Online conferentie van EFUA - 29 en 30 maart

Tijdens de eerste online conferentie van EFUA, het Europees forum voor stadslandbouw dat op 29 en 30 maart plaats heeft, kom je meer te weten over de diverse vormen van stadslandbouw.

efua

Waarom is dit project interessant?

Bij overheden en consumenten groeit steeds meer interesse naar voedselproductie en landbouw in en rond de stad. Diverse landbouwbedrijven en nieuwe starters in landbouw zien daarom kansen om met hier met hun onderneming op in te spelen.

Maar omdat de ruimte schaars is, hebben beleidsmakers nood aan concrete data hoe stadslandbouw kan bijdragen aan het stedelijk weefsel. EFUA wil de diverse vormen van voedselproductie in de stad, zowel commercieel als sociaal, beter in beeld brengen zodat beleidsmakers de kansen die voedselproductie in en rond de stad biedt, beter kunnen benutten en meer rechtszekerheid kunnen bieden aan de projecten.

Tegelijk wil EFUA een netwerk opzetten zodat producenten in en rond de stad van elkaar kunnen leren en zo hun eigen onderneming of project kunnen versterken.

Activiteiten binnen het project:

  • EFUA brengt een netwerk van onderzoekers, praktijkmensen en geïnteresseerde burgers uit heel Europa samen met als doel de kennis over stadslandbouw en het potentieel ervan om multifunctionele duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te realiseren, te vergroten.
  • De EFUA-partners zullen nauw samenwerken om de nieuwste kennis te delen door middel van netwerken, conferenties, publicaties en de ontwikkeling van richtlijnen voor beste praktijken.
  • EFUA zal een online platform oprichten rond stadslandbouw dat erop gericht is om de participatie en de dialoog van belanghebbenden te vergroten. Dit heeft tot doel een duurzame langetermijnvisie voor UA te bevorderen die de discipline stevig verankert in de reguliere EU-beleidsresultaten.
  • Verder hoopt EFUA nieuwe groepen belanghebbenden uit de hele wereld te bereiken en erbij te betrekken, waaronder ook Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen, en zo een echt wereldwijde stem voor UA te creëren.

Projectinfo

Programma

Dit project krijgt financiering vanuit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr.: 101000681 onder oproep H2020-FNR-2020-1

Periode

1/10/2020 - 30/09/2024