De doelstelling bevat de concrete uitbouw van minstens 3 voedselHUBS in de rand rond Brussel om van hieruit op een duurzame wijze Korte Keten, Bio en streekproducten in Brussel te leveren. Deze hoofddoelstelling kan pas gehaald worden bij realisatie van de volgende subdoelstellingen:

 1. Verankeren van samenwerkingsverbanden tussen producenten tot minstens 3 voedselhubs in de rand rond Brussel en ook op verschillende geografisch interessante locaties rond Brussel waardoor het mogelijk wordt Brussel vanuit verschillende hoeken met duurzame land- en tuinbouwproducten te beleveren.
 2. De levering van de producten via een logistieke partner vanuit de HUBS naar de verschillende B2B kanalen in onze hoofdstad moet kunnen gebeuren op een rendabele en duurzame manier met oog voor de continuïteit na afloop van het project.
 3.  De matchmaking tussen de HUBS en de verschillende B2B afzetkanalen in Brussel voor de verschillende producten.
 4. De bekendmaking van het project maar vooral van de realisatie van de HUBS bij de Brusselse bevolking.

Activiteiten binnen het project:

Met dit project willen we ernaar streven dat de losse samenwerkingsverbanden die er nu (soms ad hoc) zijn tussen producenten in de rand rond Brussel concreet verankerd worden tot echte samenwerkingsverbanden waardoor men als groep een ruim productassortiment kan aanbieden en op een duurzame en rendabele manier verschillende B2B afzetpunten in Brussel kan beleveren = voedselhubs. Het verankeren van deze samenwerkingsverbanden zal maatwerk zijn en kan bestaan uit volgende onderdelen (niet exclusieve lijst):

 • De begeleiding naar een juridische structuur aangepast aan de noden en wensen van de groep. Met elke groep producenten zal meerdere keren samen gekomen worden om de noden, wensen en verwachtingen te detecteren. Op basis hiervan zal gekeken worden welke de meest aangepaste juridische structuur is voor de groep.
 • De begeleiding bij een visie-ontwikkeling, korte en lange termijn doelstellingen: ook hiervoor zal de groep op maatwerk beroep kunnen doen. Waarvoor staat het samenwerkingsverband? Wat wil me realiseren? Op korte termijn? Op iets langere termijn? 
 • De begeleiding bij de opmaak van een investeringsplan: met welke investeringen dient me rekening te houden? Over welke bedragen spreken we?,…
 • De begeleiding bij de opmaak van een financieel plan: welke inkomsten verwachten we? Hoe overbruggen we de eerste periode waar de inkomsten wellicht nog niet zichtbaar zullen zijn?,…
 • De begeleiding bij de zoektocht naar een logistieke partner en vooral een rendabel logistiek systeem: op welke partners kunnen we ev. beroep doen? Wat zijn de sterktes en zwaktes van elke partner? Kan de logistiek binnen de groep worden opgenomen? Wat houdt dit precies in? Welke afspraken maken we dan? Wanneer is logistiek rendabel? 
 • De begeleiding bij de opmaak van een afzetstrategie. Hoe gaan we onze klanten benaderen? Welk bestelsysteem werken we uit voor onze B2B klanten? Voor welk betaalsysteem opteren we? • De begeleiding bij de ontsluiting van B2B afzetpunten. Welke afzetpunten bestaan er? Hoe kan prospectie gebeuren en wie kan dit opnemen?,… 
 • De begeleiding bij het opvolgen van de geldende regelgeving. Zijn er zaken die voor mij veranderen wanneer ik B2B begin te verkopen? Waaraan moet voldaan worden bij het transport van voedsel? Hoe zit het met de etikettering en traceerbaarheid? Hoe garandeer ik de koude keten? 
 • Leerpunten Nederlandse insipratietoer. Op dinsdag 6 juni 2023 gingen we met 35 op stap naar Nederland. Tijdens dit eindevent voor het project Hup Hub Brussel kregen we inzicht in een aantal Vlaamse concepten en gingen ook op zoek naar inspiratie en duiding in Nederland. Wat we daar hebben geleerd kan je hieronder uitgebreid lezen.

Waarom is dit project interessant?

 • Begeleiding van ondernemers/leden inzake samenwerking teneinde afzet vanuit Brusselse rand te faciliteren.
 • Vraag vanuit Brussel en aanbod vanuit Brusselse rand in contact brengen met elkaar en begeleiden tot duurzame samenwerkingen.

Met de steun van:

brussel hup hub

Projectinfo

Programma

Omgevingskwaliteit en samenwerking - Vlaams Brabant

Periode

1/7/2020 - 30/06/2023