Nieuwe energie voor de landbouw van morgen

Via dit project helpen we landbouwers inzicht te krijgen in hun energiebehoefte en verbruiksprofiel, en reiken we oplossingen aan die zowel op vlak van efficiëntie, bedrijfsresultaat als duurzaamheid winsten opleveren.

De investeringen die voortvloeien uit dit project kunnen de deelnemende landbouwbedrijven in de toekomst ook minder risico’s opleveren op het vlak van eventueel verscherpte uitstootnormen of ingevoerde koolstoftaksen, de relatieve impact van de energiekosten in de bedrijfsresultaten en een verzekerde energiebevoorrading.

Waar zinvol worden daarvoor de middelen benut die specifiek voor de landbouwsector en enkel nog in 2021 beschikbaar zijn in het Fluxys-fonds voor omschakeling van stookolie naar aardgas.

Samenwerking Boerenbond - Fluvius

De bedrijven die deelnemen worden zoveel mogelijk actief begeleid in hun omschakelingsproces om de drempels in het traject van eerste interesse tot concrete realisatie zo klein mogelijk te houden. Daarom is ook de inbreng van een partner die vertrouwen wekt, kennis van zaken heeft en de taal van de landbouwer spreekt cruciaal.

Deze rol is bij uitstek weggelegd voor het Boerenbond, in specifieke gevallen bijgestaan door Fluvius. Deze rol wordt aangevuld met voorbereidende taken, communicatie, werving, bijsturing en disseminatie vanuit de provinciale diensten. Deze taken en die van Fluvius vallen niet onder de bepalingen van deze overeenkomst.

Wat wil dit project realiseren?

Om klimaatvriendelijk ondernemen te ondersteunen, is het nieuwe project ‘Nieuwe energie voor de landbouw van morgen’ gelanceerd. Een initiatief van de Provincie Limburg en Boerenbond.

  • Met de middelen van dit project zullen 30 Limburgse land- en tuinbouwers gratis intensief begeleid worden om effectief over te stappen op duurzame, groenere verwarmings-alternatieven zoals aardgas, zonneboilers, mini-WKK’s, warmtepompen of recuperatie van restwarmte.
  • Daarnaast organiseren we ook 2 demodagen over duurzame technieken

Projectinfo

Programma

Provincie Limburg

Periode

1/6/2021 - 30/11/2022

Een project van:

Boerenbond Innoveert
Logo provincie Limburg