Lidl - Koolstofboeren

Vijftien landbouwers krijgen de komende vijf jaar begeleiding om "koolstofboer" te worden. Daarbij passen ze hun methodes aan, om zoveel mogelijk CO2 vast te leggen in de bodem. Ze kunnen daaraan verdienen door de CO2 in de vorm van "carbon credits" te verkopen.

Het einddoel? Een Carbon Farming model voor landbouwers in België van de grond krijgen om voor koolstofopslag te zorgen.

Wat wil dit project realiseren?

Om koolstof op te slaan in de bodem moeten we landbouwers motiveren om hiermee aan de slag te gaan. Binnen het project Koolstofboeren slaan LIDL, Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen, Boerenbond en Rikolto de handen in elkaar.

Een verdienmodel voor Carbon Farming

Dat doen we door landbouwers te begeleiden en een verdienmodel voor Carbon Farming uit te werken. Zo krijgen zij financiële steun voor hun inspanningen en worden landbouwers versterkt met kennis.

Die kennis komt uit twee richtingen: Landbouwers leren van ons en wij leren van landbouwers.

gbg
Gratis bodemadvies met focus op koolstofopslag

Meer info vind je ook hieronder.

 

Waarom is dit project interessant voor landbouwers?

Landbouwers motiveren tot Carbon Farming doen we door

  • 15 landbouwers te begeleiden
  • Verbeteringen op het veld te ondersteunen 
  • Een verdienmodel mogelijk te maken 
  • Groepsinfoavonden en demonstraties over duurzame praktijken te organiseren en onderling kennis uit te wisselen 
  • Een groepsgevoel te creëren bij alle Koolstofboeren en trots te zijn op onze prestaties

Projectinfo

Programma

Onderaannemingsopdracht voor Lidl

Periode

1/1/2022 - 31/12/2026

In samenwerking met:

Lidl
Boerennatuur
Bodemkundige Dienst
rikolto