Thematisch netwerk waarbij goede landbouwpraktijken en innovaties (Good Practices and Research Innovations) tussen 9 Europese landen op het vlak van vleesveehouderij worden uitgewisseld.

Activiteiten binnen het project:

  • Online nationaal netwerk event
  • Publicaties in vakbladen zoals Boer&Tuinder en nieuwsbrieven
  • Demonstratiefilmpjes van goede landbouwpraktijken

Waarom is dit project voor landbouwers interessant?

Uitdagingen uit het buitenland hebben ook hun weerslag op de Belgische vleesveehouderij:

  • dierenwelzijn,
  • rendabiliteit,
  • gezondheid van de dieren
  • en het milieu

Als landbouwer kan je van je collega's in het buitenland zaken leren. Die je dan weer kan toepassen of vertalen naar jouw bedrijf. 

Projectinfo

Programma

Dit project krijgt financiering vanuit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie
onder subsidieovereenkomst nr: 862590 onder oproep H2020-RUR-2019-15

Periode

1/1/2020 - 31/12/2022

Meer informatie over bovINE

De website van het project: www.bovine-eu.net

bovINE
H2020