Boerenbond neemt deel aan verschillende innovatieve projecten die nieuwe kansen, technieken en verdienmodellen creëren en op zoek gaan naar haalbare oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Boerenbond gebruikt deze projecten als inspiratiebron voor een toekomstgerichte belangenbehartiging, vorming en advisering van onze leden. Onze projecten maken zo écht een verschil in het leven en het werk van onze land- en tuinbouwers!

Neem hieronder een kijkje bij onze vele projecten. Je kan gericht zoeken op specifieke thema’s en sectoren. Zo vind je zeker een project dat jou interesseert!

waste

Waste2Func

Het WAST2FUNC-project wil een nieuwe en duurzame toeleveringsketen voor biomassa-afval tot stand brengen.
hyperfarm

HyPErFarm

Samen met 11 partners zal Boerenbond in het H2020 project HyPErFarm bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.
agrovoltaics

Agrivoltaics

Fotovoltaïsche energie (PV) dekt vandaag slechts 0,8% of 2238 GWh van onze huidige primaire energiebehoefte.
optiberry

Optiberry

OPTIBERRY richt zich onder andere op innovatieve verwerkings- en bio-raffinage / extractieconcepten.
melk

A2A2 Melk, niche of markt-opportuniteit?

A2A2-melk is natuurlijke melk maar met een variant van het zogenaamde bèta-caseïne eiwit.
planten

Verhogen weerbaarheid sierteeltbedrijven

Om de perkgoedbedrijven verder te ondersteunen, start vanaf 1 juli 2021 een nieuwe Operationele Groep.
welbevinden

Farmwell

FARMWELL is een thematisch netwerk van Horizon 2020.
seloco

SELOCO

SELOCO LIFE zet een eerste stap richting een duurzame oplossing voor de verwerking van serreloof.
koe

Happy CliMi

Hoe kun je ervoor zorgen dat runderen minder methaan produceren tijdens hun verteringsproces?
melkvee

Resilience For Dairy | R4D

R4D wil de uitwisseling tussen melkveehouders, onderzoekers en relevante actoren uit de zuivelsector verbeteren.
insecten eten

Valusect

ValuSect verbetert de innovatieprestaties van bedrijven.
selova

SELOVA

SELOVA zet een eerste stap richting een duurzame oplossing voor de verwerking van serreloof.