Limburgs water, elke druppel telt

Binnen het project 'Limburgs water, elke druppel telt' wordt beoogd om Limburgse land- en tuinbouwbedrijven bij te staan in het duurzaam omgaan met water op hun bedrijf en in hun omgeving.

Waterberging, waterbehoefte en het watergebruik

In deze opdracht helpen we de landbouwers nadenken over, bijsturen of ingrijpen op vlak van waterberging, waterbehoefte en het watergebruik op hun bedrijf en bijbehorende landbouwgronden.

Een betere waterbalans

Ook is er aandacht voor de rol die de individuele landbouwer en de landbouwsector als geheel, kan opnemen in het kader van het (provinciaal) waterbeheer. Zo worden de landbouwers op weg geholpen naar een betere waterbalans, zowel op het bedrijf als in de ruime omgeving. Daarom wordt ook gezocht naar opportuniteiten in de onmiddellijke omgeving van landbouwbedrijven.

Samenwerkingsverbanden

Het project vestigt aandacht op de mogelijkheden die samenwerkingsverbanden bieden tussen landbouwers onderling en tussen landbouwer(s) en derden (industrieterrein, waterzuiveringsstation, woonwijk, …). Daarbij focust deze opdracht ook op de mogelijkheden die circulariteit van water hierbij kan bieden. Het portfolio van mogelijk interessante samenwerkingsverbanden kan je hier terugvinden.

Doordacht omspringen met water moet op elk moment de regel worden op elk Limburgs land- of tuinbouwbedrijf.

project water

Activiteiten binnen het project:

  • oprichten en onderhouden van het Agrowaterloket Limburg,
  • ontwikkelen en uitvoeren van waterscans,
  • demo-, vormings-, en inspiratiemomenten organiseren,
  • Sensibiliseren via oa. studiereizen,
  • Water-cafés

Waarom is dit project voor landbouwers interessant?

  1. Een waterscan voor 20 bedrijven: Met het project Agrowaterloket Limburg komen de 20 meest interessante en diverse cases in aanmerking voor deze waterscan. We zoeken naar een vertegenwoordiging uit verschillende sectoren en verschillende mogelijke oplossingen.
  2. Leer van goede praktijken:  Onder andere via infovergaderingen, bedrijfsbezoeken of demomomenten zullen we de aandacht vestigen op goede praktijken rond bv. ontharding, irrigatie, beregeningstechnieken, opslag, … al dan niet onder de vorm van samenwerking.
waterloket

Projectinfo

Periode

23/12/2019 - 30/11/2023