Voorkom schade

Schade kan verschillende oorzaken hebben, zoals ongevallen, natuurrampen, dieren of menselijk handelen. Schade kan ook verschillende gevolgen hebben, zoals financiële verliezen, materiële schade, lichamelijk letsel of psychisch leed. Daarom is het belangrijk om schade te voorkomen of te beperken. Dit kan op verschillende manieren:
• Risico’s vermijden of verminderen door preventieve maatregelen te nemen.
• Een verzekering afsluiten die de schade dekt of vergoedt.
• De schade melden bij de bevoegde instantie of persoon.
• De schade laten vaststellen door een deskundige of een commissie.
• Geen rechtsmisbruik maken van zijn recht.