cv

Gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen hebben hun plaats binnen een duurzame landbouwproductie. Ze helpen gewassen in een goede...

gbg

Zomerreeks 2023

Deze zomer gaan we langs bij zonen en dochters van land- en tuinbouwers. We laten hen honderduit vertellen over het...

watergebruik

Duurzaam watergebruik

Boeren en tuinders springen al jaren duurzaam om met water. Samen zoeken we naar oplossingen om de watervraag verder te...

dfd

Droogte

De hoge temperaturen zorgen voor heel wat problemen in de land- en tuinbouw. Niet alleen voor verschillende teelten...

gbg

Natuurherstelwet

Het voorstel van natuurherstelwet werd reeds in 2020 aangekondigd in de Europese biodiversiteitsstrategie als onderdeel...

Podcast De stem van Boerenbond

Podcast

Boerenbond podcasts: De stem van Boerenbond, Over-Later, agroEUconnect

fgf

Hoe de vork in de steel zit

De tijd waarin iedereen wel een boer in zijn familie of vriendenkring had, ligt al even achter ons. Vandaag wordt er...

k,

Implementatie van het Vlaams GLB Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ging op 1 januari 2023 van start. Vlaanderen maakte hiervoor een...

dfd

Tractorenactie - vrijdag 3 maart - Brussel

Op vrijdag 3 maart trokken 3.000 land- en tuinbouwers uit heel Vlaanderen met hun tractoren naar Brussel om er massaal...

fv

Innovatiesteun voor PAS-oplossingen

De nood aan nieuwe, innovatieve maatregelen voor het inperken van stikstofemissies in de verschillende landbouwsectoren...

njnj

MAP7

Europa merkte begin de jaren 80 voor het eerst op dat de kwaliteit van het grondwater achteruitging. Om...

ghg

Oogst: nieuwigheden in de land- en tuinbouw

In dit dossier brengen we meer info over de nieuwste technieken, meest recente ontwikkelingen en opvallende innovaties...