Het nieuwe pachtdecreet

De Vlaamse regering heeft een nieuwe pachtwet goedgekeurd. We zijn als Boerenbond tevreden dat de kerntaak van pacht behouden blijft: voldoende rechtszekerheid bieden aan pachters, zodat landbouwers op lange termijn een duurzame bedrijfsvoering kunnen uitbouwen. Een aantal potentieel negatieve bijsturingen komen er niet. Zo blijft de teeltvrijheid en de vrijheid van exploitatie behouden. Er komen ook geen contracten van ‘bepaalde duur’ of van ‘korte duur’.
“Toch zitten er ook een aantal bedreigingen in het decreet en is het een gemiste kans om een aantal zaken te regelen. “Het is een spijtige zaak dat de mogelijkheden om pacht op te zeggen om bos en natuur te realiseren in het agrarisch gebied niet worden teruggeschroefd maar zelfs nog worden verruimd voor gemeenten. Er werd ook niet ingezet op een bescherming van het agrarisch gebied buiten de pachtregelgeving.”
dfdfd
Herbekijk hieronder webinar over het nieuwe pachtdecreet

Op 4 oktober keurde het Vlaams Parlement een vernieuwd pachtdecreet goed. De fundamenten van pacht bleven. Toch zijn er heel wat nieuwigheden, maar ook bedreigingen en gemiste kansen. De voorzitter gaf duiding bij een aantal syndicale aspecten. Vervolgens gingen we wat dieper in op de belangrijkste aanpassingen.

 

Vanaf 19 oktober EXTRA in Boer & Kijker: 10 weken lang het nieuwe pachtdecreet doorgelicht
Download hieronder de brochure