Mentaal welzijn

In vergelijking met andere beroepscategorieën lijken land- en tuinbouwers meer risico’s te lopen op het vlak van overmatige mentale druk. De verklaring is niet moeilijk. Een zwaar takenpakket in combinatie met soms grote economische en rechtsonzekerheid. Daarbij komt dat boeren over het algemeen erg fier zijn en niet graag praten over wat er minder goed gaat. In de werking van Boerenbond is het welzijn van landbouwers één van de focuspunten. Al onze consulenten zijn ook vertrouwenspersonen. Hieronder lees je hoe we daar op meerdere manieren aan werken.
dfd
Lut D'Hondt, ondervoorzitter boerenbond.

Verzorg je bedrijf, maar ook jezelf

"Boeren en boerinnen zijn van nature harde werkers, dat is niks nieuws", zegt Lut D'Hondt, ondervoorzitter Boerenbond. "Ons bedrijf verzorgen we allemaal tot in de puntjes. Maar we mogen ook niet vergeten onszelf te verzorgen. Mentaal welbevinden is essentieel voor iedereen, óók voor land- en tuinbouwers. Boerenbond zet zich daarvoor in via diverse projecten, lokaal maar ook op Europees niveau. Helaas zien wij nog té vaak dat enkel boerinnen en tuiniersters op onze initiatieven afkomen. Natuurlijk zijn zij heel erg welkom, maar ik wil ook onze boeren en tuinders van harte oproepen om deel te nemen aan bijeenkomsten rond mentaal welzijn. Iedereen is welkom, luisteren doet goed en erover praten is belangrijk. In dit dossier vind je een overzicht van waar je terecht kan wanneer je met twijfels zit of het moeilijk hebt. Ik roep je ten zeerste op om dat te doen. Want door beter voor jezelf te zorgen, kan je ook beter zorgen voor je geliefden rondom jou, en voor je bedrijf."

"Ook boeren en tuinders zijn van harte welkom op evenementen rond mentaal welzijn."

sdf

De dubbele gelaagdheid van een varken

Lees het nieuwste artikel waar we aankloppen bij een pionier op het vlak van welzijn in de landbouwsector. Lucas De Man trok in 2012 al rond in West-Vlaanderen met zijn project ‘Wij, VarkenLand’, een aangrijpende solovoorstelling over roots, dromen, varkens, boeren, leven op het platteland en hard werken in een systeem waar je als landbouwer zelf nauwelijks vat op hebt. Klik hier voor het volledig artikel: https://www.boerenbond.be/actualiteit/de-dubbele-gelaagdheid-van-een-va…

Beluister onze podcast over mentaal welzijn!

Deze aflevering van De stem van Boerenbond gaat over mentaal welzijn bij land- en tuinbouwers. Want boeren hebben het niet altijd gemakkelijk.

Land- en tuinbouw zijn sectoren waarin veel onzekerheid heerst en het is niet altijd evident om daarmee om te gaan. Dat moet dan vaak ook nog 'ns alleen, want boeren kan soms een eenzame stiel zijn. Gelukkig zijn er initiatieven die land- en tuinbouwers steunen. Melanie Van Raaij, consulent strategie, afzet en organisatie bij Boerenbond, geeft uitleg. We laten ook Ben Brooksby aan het woord, een Australische boer die als 'The Naked Farmer' aandacht vraagt voor mentaal welzijn bij landbouwers.

Meer podcasts? Naar het overzicht!

Advies nodig?

Leden kunnen rekenen op onze consulenten als vertrouwenspersoon. Onze advieslijn is tijdens de kantooruren steeds bereikbaar op 016 28 61 61.  

ghg
Boeren op een Kruispunt

We zitten mee in het bestuur van Boeren op een Kruispunt. In al onze bedrijfsleiderskringen heeft Boeren op een Kruispunt al training gegeven over wat je moet doen als je signalen van problemen oppikt bij een collega-landbouwer en dus ook waar je zelf terechtkunt.

fgf
Loopbaanbegeleiding -en coaching

We bieden loopbaanbegeleiding -en coaching aan voor leden in samenwerking met Acerta. Daarbij wordt vooral gekeken naar de talenten van de leden, wat ze graag doen en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze deze talenten nog beter kunnen inzetten en met meer energie hun werk kunnen doen.

dfd
Robuustheidsscan

We bieden een robuustheidsscan aan. Dit is een gesprek tussen landbouwer en consulent aan de hand van 7 thema’s die alles van een bedrijf beslaan. Dit is om te zien waar het landbouwbedrijf vandaag sterk in staat en waar er werkpunten zijn, zodat mocht er zich nog een crisis voordoen, corona of anders, dat het bedrijf weerbaarder is om deze het hoofd te bieden.

bh
Kenniscentrum Bedrijfsopvolging

Deze dienst begeleidt families rond de generatiewissel en rond samenwerking tussen familieleden in het algemeen. Het doel is om afspraken met alle betrokken familieleden te maken, zodat frustraties vermeden kunnen worden en ook om een realistisch beeld van de toekomstige samenwerking te schetsen.

dfd
Boerenverstand, rust in je hoofd

Verder bieden we binnen het kader van een Vlaams project Boerenverstand, Rust in je hoofd een aantal vormingen aan om stress te herkennen en hiermee beter om te gaan, maar ook om nieuwe vaardigheden aan te leren (tijd- en administratie beheer en organisatie) om bepaalde stress te verminderen door efficiënter te werken. Ook is het mogelijk om een gratis sessie met een gezondheidsconsulent van de Christelijke Mutualiteit te boeken.

fgf
Europees project Farmwell

We zijn ook partner in een Europees project, waarin we onder andere een grote database ontwikkeld hebben met goede praktijken om het welzijn van landbouwers te verbeteren en een toolbox hoe we deze goede praktijken in eigen regio kunnen toepassen.

fv
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

We overleggen ook met het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, want mentaal welzijn begint op school!