Mentaal welzijn

In vergelijking met andere beroepscategorieën lijken land- en tuinbouwers meer risico’s te lopen op het vlak van overmatige mentale druk. De verklaring daarvoor is niet moeilijk te vinden. Een zwaar takenpakket in combinatie met soms grote economische en rechtsonzekerheid. Daarbij komt dat boeren over het algemeen erg fier zijn en niet graag praten over wat er minder goed gaat. In dit dossier delen we enkele getuigenissen van landbouwers die het moeilijk hadden en hiervoor een oplossing zochten, binnen of buiten de sector.