Boerenverstand, rust in je hoofd

boerenverstand rust in je hoofd

De uitdagingen waarmee Vlaamse land- en tuinbouwers vandaag geconfronteerd worden, zijn talrijk en complex. Het mentaal welzijn en de veerkracht van landbouwers en hun gezinnen komt steeds meer onder druk te staan.

Minder dan 50% zoekt hulp

Onderzoek van ILVO heeft aangetoond dat minder dan 50% van de land- en tuinbouwers hulp zoekt bij problemen, en ze hebben weinig of geen technieken om te kunnen omgaan met stress.
Boerenbond, CM, Ferm voor agravrouwen, Groene Kring, Boeren op een Kruispunt en BioForum bundelen hun krachten en kennis om hier verandering in te brengen.

Kennis en vaardigheden

Via het demoproject Boerenverstand, rust in je hoofd, willen we, op een zeer praktische, concrete en laagdrempelige manier, bestaande kennis en vaardigheden rond mentale weerbaarheid tot bij de landbouwer krijgen. We zullen landbouwers weerbaarder maken door hen enerzijds beter te leren omgaan met stress, en anderzijds ook de impliciete stressfactoren (veeleisend beroep; prestatie- en waarderingsdrang) aanpakken.

Hoe pakt het project dit aan?

Dit gebeurt aan de hand van bewezen trainingsmodules, in verschillende formats en met verschillende coaches, die via de projectpartners aangeboden worden aan hun netwerk van landbouwers.

De trainingen zullen dankzij de projectsteun ook steeds toegankelijk zijn voor niet-leden van de verschillende partners.

Volg onze opleiding:

Vorming stress & burn-out (fysiek) – juni 2023 (data en locaties nader te bepalen)

Deze sessie van zo’n 2 uur geeft inzicht in de mechanismen van stress en is een aanzet om hier even bij stil te staan.

Word je eigen gids bij stress en spanning – najaar 2023 (data en locaties nader te bepalen)

Dit is een uitgebreidere vorming (fysiek). Tijdens deze zesdelige cursus (2 uur/sessie) leer je vaardigheden en technieken waarmee je stress en spanning kan beheersen. Tijdens elke sessie komt een apart aspect van stress aan bod. Wat is stress? Hoe krijg je stress onder controle door lichamelijke sensaties, gedachten en gedragingen te beheersen? Hoe ga je om met angst, depressieve gevoelens en slaapproblemen? En hoe zit het met werkstress, overspanning en burn-out? Deze cursus is bewust niet bedoeld als groepstherapie. Je krijgt taken mee naar huis en je hoeft niks te delen met de groep als je dat niet wenst.

Gesprek met CM-gezondheidsconsulenten

Een (gratis) gesprek met een CM-gezondheidsconsultent kan steeds worden ingepland. Zij helpen jou op weg bij alle gezondheidsvragen, in de meest brede zin van het woord (welbevinden, levenskwaliteit, sociale contacten, dagelijks functioneren).  Alle details om een dergelijk gesprek in te plannen volgen later.

In een tweede fase worden ook de management gerelateerde stressfactoren aangepakt om beter te leren omgaan met de twee voornaamste stressfactoren, nl. de veeleisendheid van het beroep en de prestatie- en waarderingsdrang.

Administratiebeheer

Ook het gevoel dat je overstelpt wordt door documenten? Binnen dit thema tonen we hoe je overzicht krijgt op je documenten, op welke manier je ze best kan bewaren en hoe je je werkruimte en archief het best kan inrichten.

Deze cursus zal gegeven worden tijdens vier sessies van telkens 3u/sessie.

Timemanagement

De manier waarop we met tijd omgaan zet ons onder druk en verhoogt vaak de stress. Wanneer je het gevoel hebt dat je niet meer alles gedaan krijgt is het nuttig om stil te staan en tijd te nemen om te bekijken wat voor jou, en voor iedereen die op het bedrijf werkt, tijdvreters zijn. Waaraan wordt tijd verloren en zou je dus kunnen aan werken? Deze, en veel andere vragen worden beantwoordt tijdens deze cursus Timemanagement.

Deze cursus zal gegeven worden tijdens twee sessie van telkens 8u/sessie. Nadien kan je nog één uur individuele digitale coaching inplannen, op maat van jouw bedrijf.

Bedrijfsorganisatie

Samen met een Boerenbond consulent ondernemerschap ga je op zoek naar hoe je continue je bedrijf kan verbeteren door processen vlotter, makkelijker en efficiënter te laten verlopen. Zo creëer je een maximale waarde (voor je klant) en een minimale verspilling (voor je bedrijf en je zelf).

Projectinfo

Programma

Demoproject

Periode

1-1-2023 - 31-12-2024
logobalk