Voed mee de toekomst

Samen met de nieuw verkozen bestuursleden willen we de komende maanden nadenken over de toekomst van land- en tuinbouw in Vlaanderen binnen 20 jaar. Wij nemen zelf onze toekomst in handen. We blijven luisterbereid, maar willen zelf ook gehoord worden. We voeden de toekomst samen!
dfd
Trajectverloop
De komende maanden kijken we verder dan de waan van de dag en bepalen we de krijtlijnen voor de komende 20 jaar. We volgen hiervoor volgend proces (zie hiernaast).
We starten met het bepalen van ambitieniveaus voor de volledige land- en tuinbouwsector op 20 jaar (nov-jan).
Daarna gaan we concreet aan de slag met wat die gedefinieerde ambities voor een specifieke sector kunnen betekenen en wat we dan de komende vijf jaar zullen doen (feb-maart).
fvfv
Hoe en wanneer kan jij je stem laten horen in een van de 3 deeltrajecten?
Sectorale/bedrijfseconomische thema’s
  • Hoe: interactieve sessies per sector in november.
  • Wat: mogelijke thema’s: ondernemerschap, samenwerking, eerlijke vergoeding, arbeid, productiviteit, lokale productie, zorg dragen voor dieren/planten...
  • Wie: leden provinciale vakgroepen en werkgroepen.
Gebiedsgerichte thema’s
  • Hoe: interactieve sessies in december.
  • Wat: mogelijke thema’s: de verwevenheid in het landschap, biodiversiteit, inplanting van gebouwen, welzijn, herwaardering, toegang tot grond...
  • Wie: leden regioraden en bestuursleden bedrijfsgilden.
Omgevingsthema’s
  • Hoe: interactieve sessies in januari.
  • Wat: thema’s water, bodem, emissies, energie en klimaat.
  • Wie: bestuursleden regioraden, bedrijfsgilden, provinciale vakgroepen en werkgroepen.
  • Meer info volgt later.
Meer weten over de thema's? Pieter Verhelst geeft tekst en uitleg.
fgf
Ben jij geen bestuurslid en wil je toch graag deelnemen aan de sessie over sectorale en gebiedsgerichte thema's? Spreek je bestuur en/of regio-/sectorconsulent aan en informeer hen dat je graag wil deelnemen. Op die manier kunnen we er graag een stoel bijzetten.

Wat hebben we al gedaan?

Oproep van enkele Hoofdbestuursleden

Enkele Hoofdbestuursleden zegden toe om deel te nemen aan een sessie van ons strategietraject. In volgend filmpje ontdek je waarom zij dit belangrijk vinden en waarom jij volgens hen ook zeker moet deelnemen. Bekijk hiernaast het filmpje.

fvfv
Stakeholders informeren over de thema’s die we gekozen hebben
dfd

Tijdens de Nazomerontmoeting op 10 oktober werd ons strategietraject voorgesteld aan de stakeholders. Tijdens een panelgesprek met Lut D’Hondt (ondervoorzitter Boerenbond) en Pieter Verhelst (lid van het Hoofdbestuur) hoorden de stakeholders welke thema’s het Hoofdbestuur geselecteerd heeft om in ons strategietraject verder aan te werken. 

Belangrijke uitdagingen waarvoor we staan
dfd

Het Hoofdbestuur ging aan de slag met de resultaten van de stakeholderbevraging en definieerde enkele thema’s die naar de toekomst toe van wezenlijk belang zijn voor de sector om mee aan de slag te gaan.

Inspiratiedag voor bestuursleden
fgf

Op 1 juli kwamen meer dan 100 bestuursleden samen in Zemst om zich te laten inspireren.

Stakeholderbevraging
dfd
In het voorjaar van 2023 gaven 275 stakeholders en 1000 burgers antwoord op de vraag “In welke mate worden volgende thema’s belangrijk in de komende 20 jaar?”, waarbij ze een lijst van meer dan 50 thema’s kregen voorgeschoteld.

Wat denk jij?

In Boer & Tuinder verschijnt regelmatig een uitdagende uitspraak waarover iedereen zijn mening kan geven. Ga je wel of niet akkoord met de uitspraak?