Voed mee de toekomst

Samen met de nieuw verkozen bestuursleden willen we de komende maanden nadenken over de toekomst van land- en tuinbouw in Vlaanderen binnen 20 jaar. Wij nemen zelf onze toekomst in handen. We blijven luisterbereid, maar willen zelf ook gehoord worden. We voeden de toekomst samen!
dfd
Trajectverloop
De komende maanden kijken we verder dan de waan van de dag en bepalen we de krijtlijnen voor de komende 20 jaar. We volgen hiervoor volgend proces (zie hiernaast).
We starten met het bepalen van ambitieniveaus voor de volledige land- en tuinbouwsector op 20 jaar (nov-jan).
Daarna gaan we concreet aan de slag met wat die gedefinieerde ambities voor een specifieke sector kunnen betekenen en wat we dan de komende vijf jaar zullen doen (feb-maart).
fvfv
Hoe en wanneer kan jij je stem laten horen?

Sectortraject

  • Hoe: sectordagen in februari-juni.
  • Wat: bepalen van topprioriteiten per sector
    voor de komende 5 jaar.
  • Wie: leden sectorvakgroepen, provinciale vakgroepen en werkgroepen.

Gebiedstraject

  • Hoe: Te bepalen
  • Wat: bepalen van de collectieve topprioriteiten voor de volledige land- en tuinbouwsector de komende 5 jaar.
  • Wie: leden van de Provinciale Besturen en Regioraden.
 
Wat hebben we al gedaan?

Gebiedssessies

Meer dan 115 bestuursleden uit Regioraden en Bedrijfsgilden gaven aan de hand van een dynamisch gesprek uit Deep Democracy hun mening over thema's als de verwevenheid in het landschap, biodiversiteit, inplanting van gebouwen, welzijn, herwaardering, toegang tot grond...

Sectorsessies

Meer dan 150 bestuursleden uit Provinciale Vakgroepen en werkgroepen gaven aan de hand van een dynamisch gesprek uit Deep Democracy hun mening over thema's als ondernemerschap, samenwerking, eerlijke vergoeding, arbeid, productiviteit, lokale productie, zorg dragen voor dieren/planten...

Omgevingssessies

Meer dan 75 bestuursleden uit Regioraden en Provinciale vakgroepen gaven feedback op de ambities op vlak van water, bodem, emissies, energie en klimaat. 

Inspiratieartikels

In Boer & Tuinder publiceerden we interviews over de thema's die in het strategietraject aan bod komen. De uitgebreide interviews staan online.

2-daagse omgeving

20 leden dachten op een tweedaagse na over omgevingsthema's water, bodem, emissies, energie en klimaat.

Oproep van enkele Hoofdbestuursleden

Enkele Hoofdbestuursleden zegden toe om deel te nemen aan een sessie van ons strategietraject. In volgend filmpje ontdek je waarom zij dit belangrijk vinden en waarom jij volgens hen ook zeker moet deelnemen. Bekijk hiernaast het filmpje.

fvfv
Stakeholders informeren over de thema’s die we gekozen hebben
dfd

Tijdens de Nazomerontmoeting op 10 oktober werd ons strategietraject voorgesteld aan de stakeholders. Tijdens een panelgesprek met Lut D’Hondt (ondervoorzitter Boerenbond) en Pieter Verhelst (lid van het Hoofdbestuur) hoorden de stakeholders welke thema’s het Hoofdbestuur geselecteerd heeft om in ons strategietraject verder aan te werken. 

Belangrijke uitdagingen waarvoor we staan
dfd

Het Hoofdbestuur ging aan de slag met de resultaten van de stakeholderbevraging en definieerde enkele thema’s die naar de toekomst toe van wezenlijk belang zijn voor de sector om mee aan de slag te gaan.

Inspiratiedag voor bestuursleden
fgf

Op 1 juli kwamen meer dan 100 bestuursleden samen in Zemst om zich te laten inspireren.

Stakeholderbevraging
dfd
In het voorjaar van 2023 gaven 275 stakeholders en 1000 burgers antwoord op de vraag “In welke mate worden volgende thema’s belangrijk in de komende 20 jaar?”, waarbij ze een lijst van meer dan 50 thema’s kregen voorgeschoteld.