bgb
gbg

Gebiedssessies

In december 2023 organiseerden we 9 sessies in Vlaanderen over de gebiedsthema's.

Meer dan 115 bestuursleden uit Regioraden en Bedrijfsgilden gaven aan de hand van een dynamisch gesprek uit Deep Democracy hun mening over onderstaande thema's.

Gebied

Verweving geel-groen-blauw

  • Landschap bouwen
  • Landschap bouwen/beheren - planmatige aanpak
  • Multifunctioneel ruimtegebruik - invulling
  • Multifunctioneel ruimtegebruik - strategisch
Versterken biodiversiteit in agrarisch gebied

Onze gebouwen

  • Inplanting
  • Herbestemming
Welzijn
Imago
Ruimte om te boeren - toegang tot grond

 

Boer & Tuinder 21 december 2023, p. 10.