dfd

Inspiratiedag voor bestuursleden

Op 1 juli werden de eerste inzichten uit de stakeholderbevraging voorgesteld aan de bestuursleden. Niet om hen te tonen hoe het anders moet, maar om hen uit te dagen en te prikkelen. De doelstelling was om de problemen van de dag even los te laten en met een open vizier naar de toekomst te kijken. Om even los te komen van specifieke probleemdossiers die op tafel liggen en te kijken naar bredere thema’s die aan de basis zullen liggen van hoe de land- en tuinbouw er binnen 20 jaar kan uitzien.
dfd