dfd

Stakeholderbevraging

Om de toekomstige beleidsprioriteiten voor de sector te bepalen, is het van belang om ook te luisteren naar wat anderen denken over land- en tuinbouw en hoe zij naar de toekomst kijken van landbouw en voeding. Boeren doe je niet op een eiland. De toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw moet door land- en tuinbouwers geschreven worden, maar daarbij moeten we verbinding maken met wie dicht of verder van ons af staat.
dfd

In het voorjaar van 2023 is een bevraging uitgevoerd bij stakeholders en burgers over wat zij denken dat de relevante thema’s worden voor de sector in de komende 20 jaar. De mening werd gevraagd van consumenten, bedrijven en organisaties binnen de agro-voedingsketen, journalisten, middenveldorganisaties, ngo’s, experten, politici, beleidsmakers … Meer dan 275 stakeholders en 1000 burgers gaven hun mening. Tegelijk werden ook leden bevraagd over hoe zij naar de toekomst kijken.

Water, inkomen en beleid zijn cruciaal

Leden en stakeholders geven aan dat thema’s als water, inkomen en beleid cruciaal zijn. Het zijn de 3 thema’s die als meest relevant naar voor worden geschoven. Daarnaast worden ook de herwaardering van landbouw en het mentaal welbevinden van de landbouwers hoog gescoord. Ten slotte komt ook de vraag naar boven hoe we de economische uitdagingen waar onze leden voor staan verzoend krijgen met de ecologische uitdagingen waar we mee een antwoord op moeten bieden.

Pieter Verhelst (lid van het hoofdbestuur) duidt hier aan de hand van de thema’s die het Hoofdbestuur in 3 deeltrajecten heeft opgenomen enkele opvallende take aways uit de stakeholderbevraging.