dfd

Over welke thema's gaan we spreken?

Onderstaand schema geeft weer welke thema's in de 3 deeltrajecten worden besproken.
Sectortraject Gebiedstraject Omgevingstraject

Samen sterker in de markt

 • Versterken ondernemerschap
 • Onderlinge samenwerking
 • Samenwerking in de keten
 • Van dialoog naar faire afspraken

Verweving geel-groen-blauw

 • Landschap bouwen
 • Landschap beheren
 • Multifunctioneel ruimtegebruik

Water

 • Beter vasthouden
 • Efficiënter gebruiken
 • Waken over de kwaliteit
Naar een eerlijke vergoeding Versterken biodiversiteit in agrarisch gebied Bodem koesteren

Handen aan de ploeg

 • Arbeid
 • Opvolging

 

Onze gebouwen

 • Inplanting
 • Herbestemming

Aandacht voor klimaat

 • Mitigatie
 • Adaptatie

Betaalbare voedselzekerheid van bij ons

 • Productiviteit
 • Eco-efficiëntie
 • Diversiteit ifv voedzaamheid en gezondheid
 • Lokale productie

 

Oog voor welzijn

Emissies terugdringen

 • Nutriëntencyclus
 • Circulariteit
 • Alternatieve grond- en hulpstoffen

Zorg dragen voor onze dieren

De waarde van ont-moeten/inzetten op herwaardering Duurzame energie is broodnodig
  Ruimte om te boeren/toegang tot grond  

 

Bekijk hieronder de video's per traject

Sectortraject
Gebiedstraject
Omgevingstraject