gv

In de loop van januari 2024 organiseerden we 9 sessies doorheen Vlaanderen over de omgevingsthema’s water, bodem, emissies, energie en klimaat. Het resultaat van de tweedaagse werd voorgelegd aan bestuursleden uit Regioraden en Provinciale vakgroepen. 

Ze bekeken de uitdagingen die de deelnemers van de 2daagse geformuleerd hadden en dachten na over mogelijke acties die ze als land- en tuinbouwer zelf zouden kunnen doen, wat de organisatie zou kunnen doen en waar er hulp van partners nodig is. 

Tot slot gaven ze ook hun feedback op de geformuleerde engagementen voor de thema’s.