FARMWELL is een thematisch netwerk van Horizon 2020 dat tot doel heeft sociale innovaties te identificeren en toegankelijker te maken om gemeenschappelijke sociale uitdagingen aan te pakken en het welzijn van landbouwers te verbeteren.

De ernstige sociale uitdagingen waarmee landbouwers worden geconfronteerd - waaronder geestelijke gezondheidskwesties en depressie, isolement, fysieke risico's, stress veroorzaakt door negatieve maatschappelijke percepties, uitdagingen van bedrijfsopvolging, genderkwesties - vragen om nieuwe en innovatieve oplossingen (sociale innovaties). In de context van landbouw en veeteelt wordt innovatie vaak geassocieerd met technologische innovatie. Hoewel sociale innovatie ook in de landbouw steeds belangrijker wordt, wordt ze zelden aangeboden als een oplossing om het welzijn van landbouwers te verbeteren.

De belangrijkste nieuwigheid van FARMWELL is dat het sociale innovaties wil helpen realiseren in verschillende nationale en lokale contexten om het mentale, fysieke en sociale welzijn van landbouwers en hun gezinnen te verbeteren.

FARMWELL heeft op 11-12 februari 2021 een startbijeenkomst gehouden met alle partners. De partners zijn nu begonnen met het in kaart brengen van bestaand onderzoek naar de belangrijkste sociale uitdagingen en het identificeren van sociale innovaties door de actieve betrokkenheid van ervaren onderzoeks- en landbouwpartners in Roemenië, Hongarije, Polen, België, Italië en Griekenland.

Inspiratietoer: Welbevinden loont

In het kader van het project Farmwell vindt op 14 november een inspiratietoer plaats. Daarbij worden drie bedrijven bezocht die uitgebreid vertellen over hoe zij de stress van alledag aanpakken. Naast de concrete toepassing van coping mechanismen krijgen deelnemers ook de theorie erachter aangereikt. Experten uit het vak lichten tijdens de busrit tussen de bedrijven hun inzichten toe.

Heb je interesse om deel te nemen aan de Farmwell inspiratietoer? Via onderstaande knop kan meer informatie terugvinden over het concrete programma en de inschrijfmogelijkheden.

Projectinfo

Programma

Horizon 2020

Periode

01/01/2021 - 31/12/2023
farmwell
eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000797