FARMWELL is een thematisch netwerk van Horizon 2020 dat tot doel heeft sociale innovaties te identificeren en toegankelijker te maken om gemeenschappelijke sociale uitdagingen aan te pakken en het welzijn van landbouwers te verbeteren.

De ernstige sociale uitdagingen waarmee landbouwers worden geconfronteerd - waaronder geestelijke gezondheidskwesties en depressie, isolement, fysieke risico's, stress veroorzaakt door negatieve maatschappelijke percepties, uitdagingen van bedrijfsopvolging, genderkwesties - vragen om nieuwe en innovatieve oplossingen (sociale innovaties). In de context van landbouw en veeteelt wordt innovatie vaak geassocieerd met technologische innovatie. Hoewel sociale innovatie ook in de landbouw steeds belangrijker wordt, wordt ze zelden aangeboden als een oplossing om het welzijn van landbouwers te verbeteren.

De belangrijkste nieuwigheid van FARMWELL is dat het sociale innovaties wil helpen realiseren in verschillende nationale en lokale contexten om het mentale, fysieke en sociale welzijn van landbouwers en hun gezinnen te verbeteren.

FARMWELL heeft op 11-12 februari 2021 een startbijeenkomst gehouden met alle partners. De partners zijn nu begonnen met het in kaart brengen van bestaand onderzoek naar de belangrijkste sociale uitdagingen en het identificeren van sociale innovaties door de actieve betrokkenheid van ervaren onderzoeks- en landbouwpartners in Roemenië, Hongarije, Polen, België, Italië en Griekenland.

Hieronder vind je een uitgebreide video over de inspiratietoer met het thema: Praten over je problemen helpt echt, blijf er niet alleen mee rondlopen.

Hieronder vind je de video’s van inspirerende initiatieven in de andere vijf partnerlanden om welzijn bij landbouwers te verbeteren. De video’s gaan over boeren aan de leiding in de energiecrisis, ethische manieren om met seizoensarbeid om te gaan, een netwerk van open boerderijen, zorgboerderijen en heropbouw plattelandsgemeentes door vrouwen.

Impactbevraging: help je ons mee jou ondersteunen?

Boeren op een Kruispunt is actieve partner in het project FARMWELL en ondersteunt jaarlijks vele land- en tuinbouwers met kleine en grote vragen. Deed jij al eens beroep op hun diensten? Is het antwoord hierop ja, en wil je graag iets terug doen? Vul dan even onderstaande vragenlijst in. Zo help je hen om hun werking nog verder te optimaliseren. 

Projectinfo

Programma

Horizon 2020

Periode

01/01/2021 - 31/12/2023
farmwell
eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000797