Gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen hebben hun plaats binnen een duurzame landbouwproductie. Ze helpen gewassen in een goede plantengezondheid te houden. Echter staat het gebruik van deze middelen onder druk. Verschillende oorzaken liggen hiervan aan de basis, gaande van maatschappelijke nultolerantie, over politieke emotionele beslissingen (cfr. glyfosaat), tot het te vaak detecteren van normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het water. Een mix van federale en regionale wet- en regelgeving is van toepassing op de erkenning en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met als doelstelling de milieu-impact op water, bodem en lucht te verminderen. Ook is er terecht aandacht voor de gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen en zijn omgeving. Correct en bedachtzaam omgaan met gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk om deze in de toekomst nog te kunnen gebruiken. In dit dossier geven we een overzicht van belangrijke aandachtspunten, regelgeving en informatie over gewasbeschermingsmiddelen.

IPM-maatregelen

Wat verstaan we onder IPM?
Waarnemingen en waarschuwingen
Over de lastenboeken en de controles
Alles wat je moet weten over bufferstroken
fvfv
Overschrijdingen van normen in watergebieden

Fytolicentie

cv
Fytolicentie: wat en voor wie?
Aanvragen en behouden
Opleidingen fytolicentie
Agrirecover: wat houdt dat in?
gb
Regelgeving bodemontsmetting
dfd
Vul- en spoelplaatsen
dfd
Driftreductie
Eerste hulp bij ongevallen en vergiftiging
gbgb
dfd
Keuring spuittoestellen
gbg
Erkenning gewasbeschermings-middelen
Digitale registratie