fyto small

 

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid.  Het is verplicht als je als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen wilt gebruiken of verhandelen.

logo fyto
► Volg een
opleiding:
► Volg een bijscholing:

Assistent professioneel gebruik

Als je gewasbeschermings-middelen gebruikt onder het gezag van iemand met een P2 of P3 licentie.

Professioneel gebruik

Indien je zelf gewasbeschermingsmiddelen koopt en gebruikt.

Distributie & voorlichting professioneel gebruik

Voor wie gewasbeschermings-middelen of toevoegingsstoffen voor professioneel gebruik verdeelt of verkoopt of voorlichting geeft over deze middelen.

Fytobijscholingen

Volg onze bijscholingen om je fytolicentie te verlengen.

 

 

Praktische info over je fytolicentie

Hoe je fytolicentie aanvragen?

Elektronisch

Je kan een elektronische aanvraag indienen bij de Dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit kan enkel voor de aanvragen op basis van een erkend diploma afgeleverd vanaf 2013 of na het volgen van een goedgekeurde opleiding en het slagen voor een examen.

Onderwijsinstellingen kunnen de gegevens vooraf doorgeven aan de bevoegde dienst en dan kan je onmiddellijk de juiste fytolicentie aanvragen. Indien dit niet gebeurde dan moet je en kopie van je diploma opladen via de website.

De lijst van goedgekeurde diploma's vind je hier.

Wanneer je beschikt over een emailadres zal dit gebruikt worden om informatie te verstrekken over de goedkeuring of afkeuring van je aanvraag. Indien je geen emailadres opgeeft zal men de fytolicentie en bijhorende informatie opsturen via post naar het adres gekend op basis van het rijksregisternummer.

Meer informatie vind je in de gids voor de online aanvraag van een fytolicentie

Papieren aanvraagformulier

Het is ook mogelijk om een aanvraag op papier in te dienen. Dan moet altijd een kopie van het diploma meegestuurd worden.

Deze formulieren moeten verstuurd worden naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

Het aanvraagformulier voor een fytolicentie (pdf)

Alle aanvragen zowel elektronisch als op papier resulteren in een online-account die kan geraadpleegd worden d.m.v. de elektronische identiteitskaart en pin-code.

Hoeveel kost een fytolicentie?

De opleidingen zullen dit najaar nog starten, waarbij je het examen zal kunnen afleggen tegen het einde van het jaar, zodat je in het voorjaar klaar bent voor het nieuwe spuitseizoen.

AgroCampus biedt een fytocursus P2 aan in alle Vlaamse provincies. De cursussen starten begin november en omvatten zeven lesdagen, namiddag en avond. De licentie is gratis voor P1 en P2, maar voor de opleiding betaal je een inschrijvingsgeld van 150 euro. Hiervoor krijg je naast de lessen ook het nodige lesmateriaal en telkens een broodje, zodat je niet naar huis hoeft voor de lunch. Deze opleiding omvat onderwerpen die een verantwoord en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uitdiepen.

Hoelang is de licentie geldig?

De fytolicentie is standaard zes jaar geldig. Ze wordt alleen toegekend aan ‘natuurlijke personen’. Om deze licentie te verlengen, zal iedere licentiehouder verplichte nascholing moeten volgen. Het doel van deze nascholing is iedereen op de hoogte te houden van de laatste evoluties en zo de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor mens, dier en leefmilieu zo veel mogelijk te beperken. Zo zal een P2-licentiehouder vier opleidingen moeten volgen als hij op de vervaldatum zijn licentie wil kunnen verlengen. Van P3-licentiehouders (lesgever/verdeler) wordt uiteraard meer kennis van zaken verwacht. Zij moeten dan ook zes nascholingen volgen om hun licentie te behouden.

Een navorming in het kader van de fytolicentie duurt steeds minimaal drie uur. Uiteraard kunnen de verschillende sprekers verschillende onderwerpen aan bod brengen. Toch zal het altijd ook over duurzame gewasbescherming moeten gaan. Om goed bij te houden wie welke opleiding gevolgd heeft, wordt bij elke opleiding de aanwezigheid geregistreerd op basis van de elektronische identiteitskaart.

Welke regels zijn er voor studenten in het landbouwonderwijs?

Voor studenten in het landbouwonderwijs Studenten uit het gewone land- of tuinbouwonderwijs kunnen via die opleiding hun fytolicentie behalen, op voorwaarde dat de onderwerpen in het leerprogramma opgenomen zijn voor hetzelfde aantal uren als de erkende basisopleidingen (16/60/120 uur) en moeten ze slagen voor al deze vakken. Daarna kunnen ze op basis van hun diploma een fytolicentie aanvragen.

Waar vind je nog extra nuttig informatie?

  • Gids voor de online aanvraag van een fytolicentie (pdf)
  • Op de website fytoweb.be vind je bij FAQ nog nuttige informatie
  • Website van de federele overheid met informatie over de fytolicentie
  • Gids voor online beheer van je account (weldra beschikbaar)
  • Verantwoordelijke overheid: Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu-
    Victor Hortaplein, 40 bus 10 - 1060 Brussel - Tel. 02 524 97 97 -Contactformulier

Info voor organisatoren of lesgevers

bord

Wil je zelf een opleiding of bijscholing organiseren? Of wil je lesgever worden