fyto small

 

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid.  Het is verplicht als je als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen wilt gebruiken of verhandelen.

logo fyto
► basisopleiding fytolicentie:
► Aanvullende opleiding fytolicentie:

Assistent professioneel gebruik

Als je gewasbeschermings-middelen gebruikt onder het gezag van iemand met een P2 of P3 licentie.

Professioneel gebruik

Indien je zelf gewasbeschermingsmiddelen koopt en gebruikt.

Distributie & voorlichting professioneel gebruik

Voor wie gewasbeschermings-middelen of toevoegingsstoffen voor professioneel gebruik verdeelt of verkoopt of voorlichting geeft over deze middelen.

Aanvullende opleidingen fytolicentie

Volg onze aanvullende opleidingen fytolicentie om je fytolicentie te verlengen.

 

 

Praktische info over je fytolicentie

Diploma's die je vrijstellen van opleiding

Sommige diploma's geven recht op een fytolicentie. Heb je zo een diploma, dan hoef je geen opleiding te volgen. Je kan dan je licentie aanvragen op basis van je diploma. Afhankelijk van hoe oud je diploma is, moet je mogelijks een aantal bijscholingen volgen om je kennis over gewasbescherming te actualiseren. De lijst van goedgekeurde diploma's vind je hier.

Hoe je fytolicentie aanvragen?

Elektronisch

Je kan een elektronische aanvraag indienen bij de Dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Wanneer je bij de aanvraag van je licentie ook een emailadres opgeeft, zal alle communicatie vanuit de overheid over je fytolicentie gebeuren via dit mailadres. Je aanvraag resulteert in een online-account op fytoweb.be, die kan worden geraadpleegd door middel van de elektronische identiteitskaart.

Papieren aanvraagformulier

Het is ook mogelijk om een aanvraag op papier in te dienen. Dan moet altijd een kopie van het diploma of het getuigschrift van de gevolgde opleiding meegestuurd worden.

Deze formulieren moeten verstuurd worden naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

Het aanvraagformulier voor een fytolicentie

Ook een aanvraag op papier zal resulteren in een online-account op fytoweb.be dat kan worden geraadpleegd door middel van een elektronische identiteitskaart.

Hoeveel kost een fytolicentie?

Professionele gebruikers hoeven niet te betalen voor een fytolicentie. De fytolicenties P1, P2 en Ps zijn dus kostenloos. Distributeurs en voorlichters (fytolicentie P3) betalen een bijdrage van 220 euro.

Hoelang is de licentie geldig?

De fytolicentie is standaard zes jaar geldig. Ze wordt alleen toegekend aan ‘natuurlijke personen’. Om deze licentie te verlengen, zal iedere licentiehouder verplichte bijscholingen moeten volgen. Het doel van deze bijscholingen is iedereen op de hoogte te houden van de laatste evoluties en zo de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor mens, dier en leefmilieu zo veel mogelijk te beperken. Zo zal een P2-licentiehouder vier opleidingen moeten volgen als hij op de vervaldatum zijn licentie wil kunnen verlengen. Van P3-licentiehouders (lesgever/verdeler) wordt uiteraard meer kennis van zaken verwacht. Zij moeten dan ook zes nascholingen volgen om hun licentie te behouden.

Een fysieke fytobijscholing duurt minimaal drie uur, een online fytobijscholing duurt minimaal twee uur. Je aanwezigheid wordt geregistreerd op basis van je rijksregisternummer. Op een fysieke bijscholing zal je daarom je eID-kaart moeten laten inlezen. Voor een online fytobijscholing zal je bij het inschrijven ook je rijksregisternummer moeten opgeven.

Waar vind je nog extra nuttige informatie?

Op www.fytoweb.be vind je alle info met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. In de Gids fytolicentie vind je alle info over je fytolicentie.

Info voor organisatoren of lesgevers

bord

Wil je zelf een opleiding of bijscholing organiseren? Of wil je lesgever worden? Lees hier meer.