Verkiezingen 2024

Op zondag 9 juni zijn er verkiezingen voor het Vlaams Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers (federaal) en het Europees Parlement. Voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen trekken we op zondag 13 oktober naar de stembus.

We hebben met de Landelijke Beweging een uitgebreid politiek memorandum opgesteld: Platteland met stem. De Landelijke Beweging is een krachtig netwerk van beroepsorganisaties (Boerenbond, Ferm voor agravrouwen en Groene Kring) en socioculturele verenigingen (Ferm, Landelijke Gilden, KLJ en RLV). Aan beleidsmakers overhandigde Boerenbond ook een uitgebreid politiek memorandum, dat focust op specifieke aandachtspunten voor de land- en tuinbouw. “Er is nu een koerswijziging in het Vlaams, federaal en Europees beleid nodig.”

De grote Landbouwpeiling

njjn

Bart De Wever (N-VA), Sammy Mahdi (cd&v), Tom Ongena (Open Vld), Jeremie Vaneeckhout (Groen), Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Bruno Tobback (Vooruit) en Robin Tonniau (PVDA) zetten we voor onze camera. Zij antwoorden op verschillende vragen en heikele thema’s.

ghh
dfd
dff
Hoe denken politieke kopstukken over de land- en tuinbouw?

Een tijdje geleden contacteerde Boerenbond de voorzitters van de zes grootste politieke partijen in Vlaanderen om hen te vragen naar hun mening over de landbouw. Onze uitnodiging voor de video-opnames verstuurden we naar alle partijvoorzitters. Vier onder hen gingen hierop in: Bart De Wever (N-VA), Sammy Mahdi (cd&v), Tom Ongena (Open Vld) en Jeremie Vaneeckhout (Groen). Voor de andere partijen verschenen Stefaan Sintobin (Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang), Bruno Tobback (Vlaams Parlementslid voor Vooruit) en Robin Tonniau (lijsttrekker voor de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen voor PVDA) voor onze camera. Hun antwoorden bundelden we ook in een boeiend artikel.

dff
Hebben jonge boeren nog een toekomst in Vlaanderen, of zoeken ze beter naar een andere job?
gbbg
hjj
gb
Is het verdedigbaar dat landbouwgrond met belastinggeld wordt opgekocht om er andere dingen mee te doen?