Circulaire landbouw

Met onderstaand dossier willen we met Boerenbond bijdragen aan de bevordering van circulaire landbouwpraktijken. Hoe willen we dat concreet doen?
1. Bewustwording vergroten onder boeren en landbouwprofessionals: Het dossier heeft tot doel boeren en landbouwprofessionals bewust te maken van de voordelen van circulaire landbouwpraktijken, zoals het verminderen van afval, het verhogen van efficiëntie en het bevorderen van duurzaamheid, en hen te informeren over concrete stappen om deze praktijken in hun bedrijfsvoering te integreren.
2. Praktische begeleiding bieden: Voor deze doelgroep wil het dossier praktische richtlijnen, case studies en tools aanbieden om de implementatie van circulaire landbouw in de praktijk te vergemakkelijken. Dit omvat bijvoorbeeld advies over circulaire gewasrotatie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en duurzaam waterbeheer.
3. Beleidsmakers informeren en beïnvloeden: Het dossier wil beleidsmakers aanspreken door hen te voorzien van feitelijke informatie en beleidsaanbevelingen met betrekking tot circulaire landbouw, met als doel het stimuleren van regelgeving en investeringen die de transitie naar circulaire landbouw bevorderen.
4. Het brede publiek informeren en sensibiliseren: Naast professionals in de landbouwsector richt het dossier zich ook op het informeren van het bredere publiek over de voordelen van circulaire landbouw voor het milieu, de voedselzekerheid en de economie. Hierbij wordt gestreefd naar het vergroten van begrip en steun voor duurzame landbouwpraktijken.
dfd
Inspirerende voorbeelden rond circulaire landbouw
Lopende projecten
Afgelopen projecten
Interessante websites
dfd
Thema's en onderwerpen

Binnen het domein circulaire landbouw zijn er verschillende belangrijke thema's en onderwerpen die relevant zijn voor diverse doelgroepen, waaronder boeren, beleidsmakers, consumenten en de bredere landbouwgemeenschap. Voorbeelden zijn: duurzaam bodembeheer, waterbeheer, afvalminimalisatie, circulaire gewasrotatie, hernieuwbare energiebronnen, kringlooplandbouw...

Quiz over circulaire landbouw in Vlaanderen
dfd
Waar kan ik terecht voor advies?

Emma Van Steenweghen is consulent circulaire landbouw bij de afdeling Klimaat & Technologie. Wat zijn haar taken en verantwoordelijkheden? Voor welk advies kan ik bij haar terecht?