Het projectteam wil van ZeroW een belangrijke drijvende kracht maken in het terugdringen van voedselverliezen en verspilling (FLW) door gebruik te maken van systemische innovatie en zo de dubbele ambitie te ondersteunen: het halveren van FLW tegen 2030 en het scheppen van de voorwaarden voor bijna-nul FLW tegen 2050.

Deze aanpak van systeeminnovatie is gebaseerd op de ontwikkeling van een demonstratieomgeving met negen Systemic Innovation Living Labs, ofwel SILL's, langs de waardeketen, aangevuld met beoordelingsactiviteiten om te zorgen voor ecologische en economische duurzaamheid op lange termijn van oplossingen zonder FLW (0FLW) en een rechtvaardige overgang naar een FLW-systeem van bijna nul.

Samenstelling team:

Het consortium bestaat uit multidisciplinair team van 46 partners (waarvan 30 demonstratie-SILL-leden), waaronder boeren, voedselverwerkende bedrijven, detailhandelaren, technologieleveranciers, NGO's, FLW-start-ups, beleidsverdedigers, consumentgerichte organisaties, onderwijs- en onderzoeksorganisaties, uit 17 Europese landen.

Samenstelling en activiteiten Vlaams team:

Boerenbond is volwaardig partner en onze rol concentreert zich rond SILL4. ILVO is trekker van dit living lab.

Doelstelling van SILL 4 is:

  • demonstreren van innovatieve, flexibele en veelzijdige oplossingen als dienst voor de optimalisering van het gebruik van eetbare biomassa (verse producten en eetbare fracties);
  • aantonen dat het toegepaste bedrijfsmodel economisch levensvatbaar is en hoe de inkomsten zullen worden verdeeld over de nieuwe waardeketens. In concreto: het benutten van een mobiele verwerkingsunit uit Duitsland om groenten en fruit te stabiliseren tot langer houdbare halffabrikaten en eindproducten.
Eindproduct/dienst:
  • Mobiele verwerkingseenheid als dienst;
  • Gezonde, smaakvolle producten op basis van uitgespaarde biomassa van voedingsmiddelen en plantaardig afval;
  • Veiling van uitgespaarde voedingsmiddelen. Eindgebruikers: Boeren, groente- en fruitveilingen, verwerkers, ingrediëntenleveranciers, techproviders, retailers, consumenten

Boerenbond brengt in dit project haar ledennetwerk, om het aanbod van reststromen in kaart te brengen, om pilootbedrijven te selecteren en begeleiden m.b.t het testen van de mobiele verwerkingsunit en om te onderzoeken of hier een duurzaam bedrijfsmodel in zit.

Heb je interesse om deze mobiele werkingsunit uit te testen? Neem dan contact op met ons. Samen kunnen we bekijken of jouw aanbod aan reststromen geschikt is voor dit project.

Projectinfo

Programma

Het ZEROW project kadert in H2020 Green Deal programma, cluster 6: “Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy”, subtopic E: Reducing food losses and waste at every stage of the food chain including consumption, while also avoiding unsustainable packaging

Periode

1/1/2022-31/12/2025