Waste2Func: hoogwaardige toepassingen met reststromen

In de land- en tuinbouw zijn er heel wat reststromen beschikbaar. Deze nuttig inzetten op een grotere schaal voor hoogwaardigere toepassingen is vaak een logistieke uitdaging en tot op heden nog niet opgelost.

Veelal worden groenten- en fruitresten ofwel niet geoogst, opgehaald door composteerders, vergist, terug ingewerkt in het veld, of een fractie wordt gebruikt als veevoeders. De logistieke uitdaging zit hem in het feit dat deze reststromen heel versnipperd aanwezig zijn, vaak op moeilijk voorspelbare momenten beschikbaar zijn en niet jaarrond beschikbaar zijn.

afvalstromen
veld

Daarenboven wordt de onvoorspelbaarheid nog extra in de hand gewerkt door de klimaatverandering, crf. brand- en hagelschade bij appelen en peren, overaanbod in de zomer van tomaten/komkommers, misoogsten/tekorten door droogtes, etc.

Een nieuwe en duurzame toeleveringsketen

Het zou de land- en tuinbouwsector ten goede komen als er een structurele oplossing voor gevonden wordt. Daarnaast is er een duidelijke vraag van de industrie naar melkzuur en biosurfactanten van landless origine (dus geen 1ste generatie, maar op basis van reststromen).

Om dit probleem aan te pakken wil het WAST2FUNC-project, bij wijze van demonstratie, een nieuwe en duurzame toeleveringsketen voor biomassa-afval tot stand brengen.

Hierbij zal de fluctuerende aanvoer van biomassa-afval van landbouwgewassen worden geïntegreerd met de aanvoerketen van industrieel voedselafval om het potentieel aan te tonen voor de omzetting van deze gecombineerde stroom in melkzuur en microbiële biosurfactanten als functionele ingrediënten van toepassingen voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging.

Op die manier zal tot tien keer meer waarde uit deze afvalstromen worden gehaald, zal de CO2-uitstoot met 20% worden verminderd en zal de werkgelegenheid toenemen op de plaats waar de afvalstromen worden geproduceerd, zowel in België, waar de demonstratie zal plaatsvinden, als in de rest van Europa.

Zit je plots door omstandigheden met een reststroom die je niet kwijtraakt? Neem dan contact op met ons. Samen kunnen we bekijken of deze overschotten geschikt zijn voor de productie van chemische moleculen.

Doel van het project

  • Opzetten van een toeleveringsketen voor nevenstromen uit landbouw door de ontwikkeling van een efficiënt registratie- en inzamelingssysteem
  • Organiseren van stakeholder focusgroep voor primaire sector

Partners

BBEPP TripleW Croda
UGent Ecover Arche
City university of Hong Kong Evonik Flanders biobased valley
Organic Waste Systems NNFCC Group Op de Beeck, biogas solutions

Projectinfo

Programme

BBI-JU, BBI 2020 call

Period

01/06/2021 - 30/11/2024

This project has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 887398.

H2020
bbicons
bbicons
waste2func