MAP

Europa merkte begin de jaren 80 voor het eerst op dat de kwaliteit van het grondwater achteruitging. Om waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen te beperken, werd de Nitraatrichtlijn uitgevaardigd. Deze Europese richtlijn werd in Vlaanderen omgezet in het Mestactieplan.

Het mestdecreet bepaalt de verplichtingen waaraan land- en tuinbouwers in Vlaanderen moeten voldoen bij de productie en verwerking van mest, het bemesten van landbouwgrond en het transport en de opslag van meststoffen. De voorbije jaren werden heel wat Mestactieplannen opgesteld. We zitten vandaag aan MAP6. De laatste belangrijke verandering was onder meer de gebiedsgerichte aanpak per afstroomzone in plaats van focusgebieden. Vier gebiedstypes hebben elk een pakket maatregelen voor de land- en tuinbouwer die er zijn gronden heeft liggen. MAP7 is in volle voorbereiding.

Webinar over MAP7

Met absolute verbijstering namen we vorige week kennis van de plannen die het kabinet van minister Demir en de VLM op tafel leggen rond het nieuwe Mestactieplan. Zonder overleg met de landbouworganisaties, zonder overleg met de regeringspartijen werd er een hallucinant pakket aan maatregelen bijeen gezet. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat dit voorstel nog niet werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering en er hierover zelfs nog geen politieke onderhandelingen gestart zijn. Maar we begrijpen dat er heel wat vragen en onzekerheden leven.

Hieronder vind je het MAP6.
fv
We zijn 'verbijsterd' over aanpak van MAP7

In een gezamenlijke reactie kaarten wij als Boerenbond, samen met Groene Kring, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en jong ABS de aanpak in het kader van het nieuw mestactieplan (MAP7) aan. De land- en tuinbouwsector wil zeker, samen met de overheid en alle betrokken partners, nadenken over realistische maatregelen. Het voorliggende plan is echter voor de land- en tuinbouwers in Vlaanderen onaanvaardbaar.

We gaan verder in overleg met onze leden en ketenpartners.