Vragen over mest?

Advies nodig rond (het) mest(decreet)? Wij staan voor je klaar

  • Wanneer, hoeveel, met welke samenstelling en hoe mag ik mest op het land brengen?
  • Hoeveel dierlijke mest produceert mijn veestapel exact?
  • Hoe maak ik mijn bedrijfsbalans op?
  • Hoeveel nutriënten-emissierechten heb ik nodig?
  • Kan ik nog uitbreiden mits mestverwerking?
  • Welke bodemstalen moet ik nemen en wanneer doe ik dat?  
  • Hoe stel ik een bemestingsplan op?
  • In welk gebiedstype lig ik en hoe voldoe ik aan de vanggewasregeling?
  • Welke afstand tot een waterloop moet ik respecteren bij het bemesten?
  • Waar vind ik al mijn bedrijfsgegevens terug op het e-loket van de mestbank?