Droogte
08 okt

Indienen dossier rampenfonds droogte 2020

Indien je in aanmerking komt voor tussenkomst van het rampenfonds moet je het dossier ten laatste eind oktober indienen.
Kuikens
08 okt

Aviaire influenza: experten zijn ongerust

In heel Europa en onder meer Azië zijn er verschillende onderstammen van het vogelgriepvirus gevonden.
Staal
07 okt

Nitraatresiducampagne van start

De Mestbank selecteerde de percelen waarop dit jaar een nitraatresidustaal moet genomen worden.
planten watergeven
07 okt

Verlaag de waterkosten op je bedrijf!

Een waterscan neemt 5 aspecten van de waterkosten van je bedrijf onder de loep.
Mosterdveld
07 okt

Vlaamse overheid geeft precisielandbouw duwtje in de rug

Als overgangsmaatregel naar het nieuwe GLB keurde de Vlaamse overheid voor 2022 vijf pre-ecoregelingen goed.
Beheersovereenkomst
07 okt

Verlengingen agromilieuverbintenissen indienen tot 30 november

Tot en met dinsdag 30 november kan je de verlenging van aflopende en de uitbreiding van lopende verbintenissen indienen.
Varken
07 okt

Boerenbond continu in overleg voor ondersteunende maatregelen

De zware crisis in de varkenssector blijft voortduren en er zijn momenteel nog geen tekens voor een verbetering.
Handen
07 okt

Stel je kandidaat voor het bestuur van je bedrijfsgilde

Een goede mix tussen nieuwe krachten en ervaringsdeskundigen is cruciaal, alsook diversiteit tussen de bestuursleden.
Plukken
07 okt

Geld verdienen met koffiegruis, voedselbossen of insecten

Luister op donderdag 21 oktober naar onze experts tijdens de online-introductieavond.
Geld
07 okt

Toelagen Provinciale Landbouwkamer Antwerpen

De PLK Antwerpen voorziet nog steeds een toelage voor land- en tuinbouwbedrijven die scholen of klassen ontvangen.
Watterputtenreglement
07 okt

Provinciaal reglement waterputten

De provincie West-Vlaanderen wil landbouwers en burgers weerbaar maken tegen extreem weer.
Verdriet
07 okt

Lezing: ‘Verlies en verdriet’ door Manu Keirse

Wat is verdriet eigenlijk? Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je iemand helpen met verdriet?