Wolf
29 sep

Ruimte voor de wolf of ruimte om te boeren?

De wolf zorgde de afgelopen weken voor onrust, zowel op het platteland als in de media.
Joris De Cock
28 sep

“We maken er ook dankbaar gebruik van voor onze lessen”

Axelwalle leeft en werkt met de Werktuigendagen.
Marktcommentaren
Members only
28 sep

Marktcommentaren week 39

Deze week geven we commentaar bij de prijzen van varkens en zuivel.
DVDL_0.jpg
27 sep

Een meer dan verdiend feest voor de sector

De derde zondag van september vieren we traditioneel hét feest van de landbouw.
Varkens
24 sep

Verlenging erkenning van varkenssector als sector in crisis

De voorbije weken hebben we de moeilijke situatie waarin de varkenshouderij verkeert op verscheidene niveaus aangekaart.
Mosterdveld
23 sep

Pre-ecoregeling - Ondersteuning voor vijf nieuwe maatregelen

Op 10 september keurde de Vlaamse regering 5 nieuwe subsidiemaatregelen goed die een opstap vormen naar het nieuwe GLB.
Landschap
23 sep

Info over de perceelsaangifte vanaf 2022 per mail of brief

Onlangs ontvingen alle actieve landbouwers die percelen opgaven in de verzamelaanvraag 2021 een e-mail of brief.
Aardappelen
17 sep

Globodera bemonstering percelen voor aardappelpootgoed

Er is een taakverdeling afgesproken tussen het FAVV en de controle-instanties van de gewesten.
bosland
17 sep

Landschapsparken West-Vlaanderen

De burgemeesters van de Westhoek hebben akkoord gegeven om een kandidatuur in te dienen als ‘landschapspark Westhoek'.
bosland
16 sep

Bedrijfsgilde Lommel-De Pelten uit bezorgdheden rond Bosland

In het begin van de zomer schreven de bedrijfsgilden van Boslandgemeenten Peer, Hechtel-Eksel, Lommel en Pelt een brief.
bosland
16 sep

Parken in Vlaams-Brabant?

Minister Demir deed dit voorjaar een oproep naar kandidaten voor nationale parken en landschapsparken.
RUP
16 sep

RUP Open Ruimte Dilbeek

Gemeente Dilbeek vatte enkele jaren geleden het idee op om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken.