Online broeikasgas-calculator

 

ECCO-partner 'Cork Institute of Technology' uit Ierland heeft een broeikasgas-calculator ontwikkeld. Deze online tool bepaalt de CO2-emissiereductie van verschillende technologieën voor hernieuwbare energieproductie én vergelijkt de resultaten met nationale en EU-gemiddelden per jaar. De tool berekent ook het equivalent aantal bomen dat die hoeveelheid CO2 tijdens hun leven zal opnemen en het aantal huishoudens dat die hoeveelheid CO2 per jaar zal produceren.

De gebruiker kan kiezen tussen verschillende vormen van hernieuwbare energie:

  • PV-Wind-Hydro
  • Sloop hout
  • Zaagsel
  • Mest

Nadat de gebruiker een technologie kiest en aanklikt, verschijnt er een formulier waarin extra gegevens kunnen worden ingevoerd. Elke optie zorgt voor specifieke metingen. Nadat het formulier gedeeltelijk of volledig is ingevuld, gaat de tool verder met het uitvoeren van de berekeningen en het bijwerken van de resultatentabel.

Het doel van deze tool is om de positieve impact van hernieuwbare energie te tonen aan burgers, boeren en beleidsmakers. Iedere gebruiker kan zien hoeveel broeikasgasemissies er worden vermeden door gebruik te maken van hernieuwbare energie en kan dit vergelijken met standaardhuishoudens in zijn/haar land. Deelnemers over de hele wereld kunnen deze tool gebruiken. De gegevens die momenteel in de tool worden bewaard, omvatten een gemiddelde voor de 28 EU-landen en specifieke gegevens voor België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De landspecifieke gegevens zorgen ervoor dat de getoonde resultaten relevant zijn voor de gebruiker. De impact van toepassing van de gekozen technologie op andere huishoudens in hun land wordt duidelijk zichtbaar. Bovendien is deze tool ook beschikbaar in het Frans en Spaans om het toegankelijker te maken voor gebruikers die geen Engels als moedertaal hebben.

De GHG-calculator is ontwikkeld om mensen zicht te geven op de impact die het gebruik van de gekozen hernieuwbare energie-technologie zou hebben op hun lokale gemeenschap. Een van de voordelen van deze tool is dat de gebruiker niet in elk vak informatie hoeft in te voeren. Niet alle gemeenschappen (ECCOs) zullen uitgebreide informatie hebben over hun hernieuwbare energiebron, maar willen graag meer weten over de broeikasgasuitstoot van  de energietechnologie die ze zelf uitbaten of die ze zelf willen installeren. De rekenmodule zal alle data die ter beschikking wordt gesteld, gebruiken om toch een meting van de broekasgasemissie uit te voeren.

Deze metingen helpen het succes te bewijzen van gemeenschapsenergie in het reduceren van CO2 in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De resultaten zullen cruciaal zijn om de beleidsmakers te overtuigen van de voordelen hernieuwbare energie investeringen geïnitieerd door lokale gemeenschappen. Ondersteuning van energiecoöperaties in de EU en wereldwijd zal een positieve stap zijn in de strijd tegen de huidige klimaatcrisis.

De ECCO projectpartners geloven in het succes van lokale energie gemeenschappen én hun rol om de energietransitie op het platteland te versnellen.