Tips van en voor pocketboeren

Sinds 2010 investeren heel wat melkveebedrijven in een pocketvergister. Kleinschalige vergisting laat melkveebedrijven toe om op basis van runderdrijfmest zelf in hun energie te voorzien. Tevens geniet de technologie belangstelling omwille van het potentieel in de aanpak van broeikasgasemissies uit mestopslag. De operationele groep Pocketboer die momenteel gesubsidieerd wordt, hielp de sector vooruit met aanpassingen die de kwaliteit van de installaties en de uitbating ten goede komen.

Verschillende landbouwers en constructeurs deden wijzigingen aan de instellingen/bouw van installaties om ze beter te laten presteren, zoals het vergroten van de reactor in het kader van schuimvorming, gasverliezen en het vergroten van de verblijftijd, testen met externe ontzwaveling en aanpassing van het verwarmingssysteem. 

Poster bundelt tips

Alle kennis die de groep vergaard heeft, werd gebundeld op één poster. Handig voor iedereen die aan de slag wil met een kleinschalige biogasinstallatie. Op deze poster staan alle tips & tricks van en voor pocketboeren.

De poster kwam tot stand via de samenwerking van de kerngroepleden van Pocketboer: Inagro, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, Hooibeekhoeve, Innolab, Biogas-E en vijf à zes uitbaters die een voortrekkersrol opnemen.

Download de poster