Inspiratiegids 'Inspirerende en vernieuwende bedrijfsstrategieën'

Met deze gids willen we een helder en ruim overzicht geven van pistes die je als land- of tuinbouwer kan uitgaan met je bedrijf.

De land- en tuinbouwsector is constant in ontwikkeling, ook op vlak van businessmodellen.

Ideeënlijstje

Dus het lijstje dat we hier weergeven is verre van limitatief en zal doorheen de tijd blijven evolueren en uitbreiden. Een bedrijfsstrategie ontwikkelen is niet iets wat je op een namiddag doet, dit vraagt behoorlijk wat tijd en input.

Inspiratie als startpunt

We zetten je alvast op weg om hier zelf mee aan de slag te gaan door een overzicht te geven van tools en methodieken om je bedrijfsvisie en -strategie te ontwikkelen.

Laat deze inspiratiegids dienen voor wat hij bedoeld is: jou inspireren en op weg helpen naar een bedrijfsstrategie die het best bij jou en je bedrijf past.

>> Raadpleeg hier de Inspiratiegids

 


Deze gids werd gerealiseerd in het kader van het project: Vallei in verandering: Kansen voor duurzame landbouw