ECCO tijdlijn helpt lokale hernieuwbare energiecoöperaties

Nieuwe, lokale hernieuwbare energiecoöperaties beschikken meestal niet over de middelen om deel uit te maken van de energietransitie. Ze stoten vaak op belemmeringen zoals het gebrek aan financiële middelen, of een tekort aan kennis op vlak van techniek en management. In het Noordwest-Europees Interreg project ECCO, waarin het Innovatiesteunpunt (Boerenbond) trekker is, werd een visueel hulpmiddel ontwikkeld die nieuwe ECCO’s snel toegang geeft tot de tools die ze nodig hebben om op te kunnen starten.

De tijdlijn toont aan hoe op een succesvolle manier een ECCO op te starten en te leiden en tegelijkertijd in te zetten op kennisoverdracht, opleiding en samenwerking. De tijdlijn toont ook de typische belemmeringen aan die ECCO’s in de weg staan: 

 • het wettelijke kader,
 • het aantrekken van voldoende investeringen,
 • het actief betrekken van de lokale gemeenschap
 • het bijblijven met complexe technische en organisatorische uitdagingen.

Het is in drie delen opgedeeld. Deze delen staan voor de drie belangrijkste onderdelen van een project:

 1. Groep
 2. Techniek
 3. Financieel

Elk deel bevat informatie over hoe verder te gaan met het project.

Deze tool is handig om te bepalen in welke fase men zich juist bevindt in een project:

 • Bewustwording
 • Opstart
 • Ontwikkeling
 • Na-Ontwikkeling
 • Constructie
 • Operationeel

Het ECCO team heeft een diepgaand overzicht voorzien als hulpmiddel voor gebruikers. Dit met de bedoeling hen te helpen de juiste en gepaste stappen te nemen. Dit overzicht helpt gebruikers om voortgang te maken met hun lokaal hernieuwbaar energieproject op een productieve en tijdsefficiënte manier.