Pieter-Jan Delbeke
Consulent klimaat & emissies

Met mijn opgedane kennis als sectorconsulent varkens- en pluimvee wil ik de emissieproblematiek helpen aanpakken. De veehouderij in Vlaanderen staat vandaag voor één van haar grootste uitdagingen tot dusver: ze moet een voldoende hoeveelheid emissies reduceren en tegelijk ook competitief blijven. Oplossingen om die doelstellingen te realiseren komen best vanuit de sector zelf. Met de vele projecten waar Boerenbond op inzet, ben ik ervan overtuigd dat we het verschil kunnen maken. 

Je kan mij contacteren via: