Nu het meetelt als PAS-maatregel, is de populariteit van beweiden in de melkveehouderij sterk toegenomen. De productie van weidemelk is echter een echt vakmanschap dat ook extra arbeid met zich meebrengt. GePAST beweiden stelt als doel om de bedrijfsvoering omtrent beweiding te optimaliseren. 

Doelstelling

Beweiding als PAS-maatregel zorgt voor een toenemende interesse voor beweiden vanuit de melkveehouderij. Daarnaast stimuleren verschillende melkerijen de productie van weidemelk via een weidemelkpremie of in hun duurzaamheidspremie. De grootte van de huiskavel blijkt voor verschillende melkveehouders echter een eerste beperkende factor om met beweiding aan de slag te gaan. Daarnaast blijft het vaak een vraag hoeveel vers gras de koeien precies opnemen en hoe het stalrantsoen hierop moet worden aangepast. Het aanbod vers gras op de weide is gedurende het jaar namelijk niet stabiel. Beweiding vraagt vakmanschap en brengt bij (intensieve) beweidingssystemen extra arbeid met zich mee. Zeker voor robotmelkers zijn de plaatsing en instelling van de selectiepoort(en) en het efficiënt omgaan met ophaalkoeien belangrijke aandachtspunten op vlak van arbeid. Het economisch luik is ook niet onbelangrijk.

Het doel van dit project is om de persistentie van het grasland, beweiding en bedrijfsvoering te optimaliseren door onder andere een tool te ontwikkelen waarbij het stalrantsoen instant kan worden bijgestuurd op basis van de veronderstelde vers grasgroeiopname op de weide. In het project worden verder ook nog economische kengetallen zoals voersaldo en voerefficiëntie bekeken om na te gaan hoe rendabel het beweiden is. Naast voorgenoemde redenen om te beweiden, zijn ook het imago van de melkveehouderij en dierenwelzijn geen onbelangrijke aspecten. 

Projectinfo

Programma

Demonstratieproject

Periode

1 maart 2024 - 28 februari 2026
logobanner gepast beweiden