RAMBO staat voor Reductie van AMmoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen.

RAMBO zet in op de ontwikkeling van geavanceerde maatregelen en technieken die veehouders, met name pluimvee- en varkenshouders, in staat stellen om hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te doen dalen. Het RAMBO-project is gericht op het ondersteunen van veehouders met traditionele, of niet-ammoniakemmissie-arme stallen, bij implementatie van de opgelegde maatregelen. Bepaalde technieken zullen ook interessant zijn om aanvullend toe te passen in ammoniakemissie-arme stallen.

Project RAMBO

Ga mee op 'Tour de Boer'

Op 6 februari gaan we langs in twee stallen waar je live info en een demo krijgt van systemen die ammoniakreductie kunnen verminderen. We hebben het specifiek over dagontmesting en een spoelsysteem in de stal (Total Circulair Farm concept). Ben je erbij? Hieronder vind je het meer gedetailleerde programma en de inschrijflink.

Hoe gaat dit project dat realiseren?

  1.  Opzet van test- & demolocaties voor het opvolgen van ammoniakemissie en andere neveneffecten en het testen en demonstratie van maatregelen en technieken voor het verminderen van deze ammoniakuistoot op praktijkbedrijven.
  2.  Verschillende events (workshops, demonstraties, co-creatie, webinars, studiereizen- en dagen,...) zullen georganiseerd worden. Deze events in combinatie met bedrijfsspecifiek advies bieden de pluimvee- en varkenshouders interessante tools om een juiste keuze van maatregelen en/of technieken te maken voor een specifieke bedrijfssituatie.

Waarom is dit interessant voor landbouwers?

  • Er wordt een tool ontwikkeld om pluimvee- en varkenshouders te kunnen begeleiden in hun keuze naar emissiereducerend systeem, deze zal ter beschikking gesteld worden.
  • Bijkomend zullen landbouwers uitgenodigd worden voor studiereizen naar bedrijven met reeds geïmplementeerde emissiereducerende technieken of maatregelen. De kennis komt van de veehouder zelf en op deze manier wordt praktijkrelevante informatie gegeven waar de veehouder mee aan de slag kan.
  • Op een aantal bedrijven zal er ook uitgebreid individueel advies gegeven worden. Samen met de veehouder wordt de eigen bedrijfssituatie besproken en wordt een actieplan uitgewerkt ter implementatie van een voor zijn bedrijf haalbare en best passende reductiestrategie.

Projectinfo

Programma

Interreg Vlaanderen-Nederland

Periode

01-09-2023 - 31-08-2026

Waar kan je meer vinden:

  • website
  • LinkedIn: #RAMBO_Interreg VlaNed + @Interreg Vlaanderen-Nederland ​
  • Twitter: #RAMBO_Interreg VlaNed + @InterregVLANED​
  • Facebook: #RAMBO_Interreg VlaNed + @Interreg Vlaanderen-Nederland
logo rambo