RAMBO staat voor Reductie van AMmoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen.

RAMBO zet in op de ontwikkeling van geavanceerde maatregelen en technieken die veehouders, met name pluimvee- en varkenshouders, in staat stellen om hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te doen dalen. Het RAMBO-project is gericht op het ondersteunen van veehouders met traditionele, of niet-ammoniakemmissie-arme stallen, bij implementatie van de opgelegde maatregelen. Bepaalde technieken zullen ook interessant zijn om aanvullend toe te passen in ammoniakemissie-arme stallen.

Project RAMBO

RAMBO voor de landbouwer: in het kort

  • Er wordt een tool ontwikkeld om pluimvee- en varkenshouders te kunnen begeleiden in hun keuze naar emissiereducerend systeem, deze zal ter beschikking gesteld worden.
  • Bijkomend zullen landbouwers uitgenodigd worden voor studiereizen naar bedrijven met reeds geïmplementeerde emissiereducerende technieken of maatregelen. De kennis komt van de veehouder zelf en op deze manier wordt praktijkrelevante informatie gegeven waar de veehouder mee aan de slag kan.
  • Op een aantal bedrijven zal er ook uitgebreid individueel advies gegeven worden. Samen met de veehouder wordt de eigen bedrijfssituatie besproken en wordt een actieplan uitgewerkt ter implementatie van een voor zijn bedrijf haalbare en best passende reductiestrategie.

Gratis individueel advies

Voldoen aan de opgelegde maatregelen uit het Stikstofdecreet: hoe begin ik eraan en wat is haalbaar voor mijn bedrijf? Via het RAMBO-project kunnen varkens- en pluimveehouders advies op maat vragen.

Veel veehouders hebben nood aan objectief, ondersteunend advies bij het opstellen van een reductiestrategie die past bij hun bedrijf. De experts uit het RAMBO project komen aan die vraag tegemoet.

Na een kennismakingsgesprek en bedrijfsbezoek met een expert luchtemissies, gaan jullie samen op zoek naar haalbare oplossingen. We hanteren een integrale aanpak: naast het verlagen van de ammoniakuitstoot, worden ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn bekeken. Zo verkrijg je een actieplan op maat van jouw bedrijf.  

Tot en met 23 juni 2024 kan je intekenen voor individueel advies. We bekijken je aanvraag en laten in juni weten of je in aanmerking komt of niet (plaatsen zijn beperkt). 

Op de agenda

We gingen op 'Tour de Boer'

RAMBO wil zijn doel bereiken door de opzet van test-  en demolocaties voor het opvolgen van ammoniakemissie en andere neveneffecten. Het wil daarbij maatregelen en technieken die ammoniakuitstoot effectief verminderen op praktijkbedrijven, voorleggen aan veehouders. Zo biedt het project hen interessante tools om een juiste keuze van maatregelen en/of technieken te maken voor hun specifieke bedrijfssituatie. Tijdens de 'Tour de Boer' bezoeken zien we dus live emissie reducerende systemen aan het werk.

Benieuwd wat we leerden tijdens eerdere sessies? Hier vind de verslagen.

Projectinfo

Programma

Interreg Vlaanderen-Nederland

Periode

01-09-2023 - 31-08-2026

Waar kan je meer vinden:

  • website
  • LinkedIn: #RAMBO_Interreg VlaNed + @Interreg Vlaanderen-Nederland ​
  • Twitter: #RAMBO_Interreg VlaNed + @InterregVLANED​
  • Facebook: #RAMBO_Interreg VlaNed + @Interreg Vlaanderen-Nederland
Rambo logobanner