Boost pocketvergisting en nabewerking

Binnen het demoproject Boost pocketvergisting en nabewerking is het hoofddoel om in de Vlaamse landbouwsector terug een verhoogde interesse en implementatie te krijgen in de technieken pocketvergisting al dan niet in combinatie met verdere nabewerkingstechnieken van de mest of het digestaat. Dit houdt ook in dat de huidige problemen met de implementatie van de technieken, zoals het toekennen van vergunningen, aangepakt dienen te worden.

Concreet zal het binnen dit demoproject dus gaan rond pocketvergisting, al dan niet met de benodigde aangepaste stal-/vloersystemen voor een vlotte werking, mest-/digestaatscheiding en nabewerkingstechnieken met groot potentieel om kunstmest te vervangen, zoals ammoniakstripping en membraanfiltratie (“RENURE”, zoals aangetoond in de Europese SafeManure studie).

Projectinfo

Programma

Demoproject

Periode

1-1-2023 - 31-12-2024
logo's